KontrolRapport - Page 10
Accofluor A/S
side 1 af 2
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR nummer
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
Topstykket 21-23
Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
3460 Birkerød
Følgende er konstateret: Der er link til den sidste
28870493
kontrolrapport.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for offentliggørelse af de sidste 4
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens aktiviteter.
1
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
1
at virksomheden har et kvalitetssikringssystem for fremstilling
af PTFE og PEHD tætninger m.m., der mindst svarer til kravene i
forordning 2023/2011 om kvalitetssikring i FKM
fremstillervirksomheder
1
at virksomheden har personale, der er uddannet inden for FKM
området og har tilstrækkelig viden om de anvendte
fremstillingsprocesser i virksomheden
at virksomheden har sporbarhedssystemer fra indkøb og
ankomst af råmaterialer, gennem produktionsprocesserne til
oplagring og afsendelse af færdigvarer (følgesedler)
at virksomheden har dokumentation for sammensætningen af
råvarer, og anvender råvarerne i overensstemmelse med
produkt specifikationerne
X
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: sporbarhed af
fødevarekontaktmateriale.RE 70-90-9324 (PEEK) et led tilbage
18-03-2019
1 time 30 min.

PaperturnPowered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen