Program efterår 2020 - Side 32HISTORIE
Sønderjyllands genforening og
folkenes selvbestemmelse
Hold 1010: 3 mandage kl. 10.15-12
(7/9-21/9)
Dansk senmiddelalder
Hold 1011: 5 tirsdage kl. 18.15-20
(8/9, 15/9, 22/9, 20/10, 27/10)
Hold 1302: Online 3 onsdage
kl. 10.15-12 (16/9-30/9)
Gennem fem forelæsninger ser
vi på en række af de faktorer, som
har været med til at skabe vores
Danmark.
Ved ph.d. René Karpantschof
I 1920 endte årtiers strid om
Slesvig, da man endelig spurgte
slesvigerne selv, hvor de ville høre
til, og derefter delte området midt­
over langs nutidens dansk-tyske
grænse. Den løsning var faktisk
blevet foreslået fra begge sider lige
siden 1840'erne, og det princip om
folkenes selvbestemmelsesret, der
lå bag, skyldtes bl.a. en fredsbevægelse, som efter 1864 fik stor tilslutning fra krigstrætte danskere.
1. Slesvigske Krig 1848-1850 var
i høj grad en borgerkrig i den
dengang multikulturelle danske
helstat. Her kunne man godt være
’dansk’, selvom man talte tysk, og
de historiske kilder viser, at mange sønderjyder længe foretrak et
dansk-tysk blandingssamfund,
indtil den moderne danskhed fik
dem til at vælge side.
Anbefalet læsning: René Karpantschof: De stridbare danskere
1848-1920 (2019, Gads Forlag).
Sted:
Hold 1010: Læderstræde 34, 2. sal
Hold 1302: Online
Pris: 390 kr.
Ved ph.d. Torben Svendrup
1. Fra højmiddelalder til senmiddelalder. Gennem sam­
arbejde styrkes både konge og
kirkemagten. Valdemartiden,
kampen mellem Valdemar
Sejrs sønner og opløsningen af
kongemagten er nogle af denne
forelæsnings emner
2. Store begivenheder i dansk
senmiddelalder. Pesten, genetableringen af den danske
kongemagt. Kalmarunionen
og blodbadet i Stockholm.
Slesvig-Holstens betydning for
dansk politik
3. By og land. Senmiddelalderen
er den periode, hvor de danske
byer gradvist bliver den kulturskabende faktor i det danske
samfund. Borgeren får stadig
større betydning og magt på
bekostning af aristokratiet. Det
er også perioden, hvor de danske bønder får stadig vanskeligere vilkår
4. Fra tiggermunke til ­reformation.
Troen var i middelalderen det
vigtigste for mennesket. Det
gav kirken en ganske særlig
placering i samfundet. Man kan
tale om kirkevældets tidsalder.
I denne forelæsning vil vi se på,
hvad reformationen kom til at
betyde for det danske samfund
5. Kvinden i senmiddelalderen. I
forelæsningen ser vi på kvinder
på landet, i by og i kloster. Forelæsningen berører emner som
socialplacering, seksualitet,
arbejdsmarked
Sted: Søndre Campus
Pris: 650 kr.
Tiende – kirkeværger – kalkmalerier.
Dansk senmiddelalder
Hold 1012: 1 lørdag kl. 10.15-14
(14/11)
Ved ph.d. Torben Svendrup
Den væsentligste kulturhistoriske
kilde vi har til de danske bønders
liv i 1400-tallet, er de mere end
700 kalkmalerier (nogle kun
fragmentarisk bevaret). Kalkmalerierne er bondens stemme i
middel­alderens historie, det er
en stemme, som ikke tidligere er
blevet hørt. Det er gennem kalkmalerierne, vi kan få en øget viden
og forståelse for bøndernes liv.
Billederne viser os bonden på arbejde, på druk, erotik og i konflikt
med stormænd og kirke. Og det
er samtidig med, at der er tale om
religiøs kunst, der fører os ind i en
tankeverden med helgener, Gud
og djævle, fromhed og trolddom.
Vi møder livet uden censur.
Denne lørdag skal vi høre
om, hvor pengene kom fra til
kalk­malerierne. Hvordan blev
pengene administreret? Hvordan
kan man se forskel på bondens
billeder, stormandens billeder og
kalkmalerierne i byerne?
Sted: Søndre Campus
Pris: 260 kr.
32

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm