GP DL Autumn 2019 WEB LR (1) - Page 15Art Class & Club
DOSBARTH CELF / ART CLASS:
Dechreuwyr / Beginners
10.30am - 12.30pm
Pawb / Everyone 1 - 3pm
£6.50 (£25.50 am 5
wythnos / for 5 weeks)
CLWB CELF / ART CLUB
Plant / Kids 7-11 oed / years
IAU / THU
MED / SEP 12, 17 & 19
HYD / OCT 3, 10 & 24
TAC / NOV 7, 21 & 28
Pawb / Everyone 4pm - 5.30pm
£5.50 (£20.50 am 5
wythnos / for 5 weeks)
1pm - 2pm £2
SING & SMILE
MED / SEP LLU / MON 23
HYD / OCT LLU / MON 28
TAC/ NOV LLU / MON 25
DANCE FOR
DEMENTIA
2.30pm
IAU / THU / 1pm - 2pm
MED / SEP LLU / MON 23
£3.50
DOCUMENT 13
MED / SEP
TAC/ NOV LLU / MON 25
£4.50
THE BOX BAND
10 & 17
HYD / OCT 1, 8 , 15, & 22
TAC / NOV 5, 12, 19 & 26
Gwybodaeth
Information
Hynt
Hynt
For booking information,
directions, accessibility and our
full terms and conditions please
visit our website at
www.grandpavilion.co.uk
Mae gan ddeiliaid cerdyn
Hynt hawl i gael tocyn am
ddim ar gyfer cynorthwyydd neu ofalwr
personol ac ni chodir ffioedd trafodion
ym Mhafiliwn y Grand. I weld manylion
ar theatrau a chanolfannau’r celfyddydau
sy’n cymryd rhan yn y cynllun, ewch i
www.hynt.co.uk
COMEDI / COMEDY
DRAMA / DRAMA
CERDDORIAETH / MUSIC
FFILM / FILM
PLANT / CHILDREN
£4
For booking information,
directions, accessibility and
our full terms and conditions
please visit our website at
www.grandpavilion.co.uk
Hynt cardholders are entitled to
a ticket free of charge for a personal
assistant or carer and this excludes
transaction charges at the Grand
Pavilion. For details on theatres
and arts centres participating in the
scheme, please visit
www.hynt.co.uk
ELFYDDYDAU GWELEDOL
C
VISUAL ARTS
DAWNS / DANCE
CYFRANOGI / TAKE PART
PANTOMEIM / PANTOMIME
L LOGI PREIFAT
PRIVATE HIRE
T EITHIAU YSBRYD /
GHOST TOUR
CYNGOR CELFYDDYDAU
CYMRU / ARTS COUNCIL
OF WALES
15

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flip book system
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen