Summer 2019 Awen - Page 2Cefnogwch Ni
Support Us
Mae’ch rhodd yn galluogi
Pafiliwn y Grand i barhau i
gyflwyno rhaglen o
ddigwyddiadau proffesiynol,
yn ogystal â gweithgareddau
cymunedol ac addysgol,
i Borthcawl.
Your donation allows the
Grand Pavilion to continue
to bring a programme of
professional events as well
as community and
educational activities
to Porthcawl.
I wneud rhodd, ewch i
www.grandpavilion.co.uk
a chlicio ‘Cefnogwch Ni’.
To donate please visit
www.grandpavilion.co.uk
and click ‘Support Us’.
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen,
elusen gofrestredig rhif 1166908
Awen Cultural Trust,
registered charity no. 1166908
Gyda diolchiadau i’n cefnogwyr / With thanks to our supporters
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen – Gwella bywyd diwylliannol
mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.
Awen Cultural Trust - Enhancing cultural life in
partnership with Bridgend County Borough Council.
Cofrestrir Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yng Nghymru fed cwmni a gyfyngir gan warrant.
Rhif elusen gofrestredig: 1166908. Rhif cofrestru TAW: 224 3341 44. Rhif cwmni: 99610991.
Awen Cultural Trust is registered in Wales as a company limited by guarantee.
Registered charity number: 1166908. VAT registration number: 224 3341 44. Company number: 99610991.
2
www.grandpavilion.co.uk

Support Us

Powered by


Full screen Click to read
Paperturn flipbook viewer
Search
Overview
Download as PDF
Print
Shopping cart
Full screen
Exit full screen