NO AHR U33 Opslag WEB - Side 31PRAKTISK MARKEDSFØRINGSRETT
VAREMERKERETT FOR INTERNADVOKATER
7 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Mandag, 5. oktober 2020 - 9.00 til 16.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 4.950,-
KLIKK HER FOR PÅMELDING
KLIKK HER FOR PÅMELDING
Undervisere:
Jenny Sveen Hovda, partner, Advokatfirmaet Bull & Co. Jenny har spesialkompetanse innen immaterialrett, markedsføringsrett, personvern, og nye elektroniske tjenester. Jenny har inngående kunnskap om
hvordan nye medier og elektroniske tjenester kan benyttes i kommunikasjon med forbrukeren og hvilke
rettslige rammer som gjelder for dette.
Undervisere:
Sigrid Toft Fløystad, partner, Advokatfirmaet GjessingReimers. Sigrid har 16 års erfaring som advokat
og internadvokat, blant annet som konsernadvokat i TINE. Sigrid har inngående kjennskap til forvaltning av store varemerkeporteføljer og problemstillinger som kan oppstå i sammenheng med registrering,
merkevarebygging og håndheving av rettigheter.
Frode Elton Haug, juridisk direktør, Forbrukertilsynet. I tillegg til å jobbe med et bredt spekter av
problemstillinger etter markedsføringslovgivningen, har Frode hatt en sentral rolle i det europeiske
forbrukervernsamarbeidet. Han har også lang erfaring som foredragsholder og har prosedert et stort
antall saker for Markedsrådet. Han er medforfatter av boken «Markedsføringsrett i et nøtteskall.»
Yngve Øyehaug Opsvik, senioradvokat, Advokatfirmaet Gjessing Reimers. Yngve rådgir norske og
internasjonale klienter i forbindelse med registrering av varemerkerettigheter, vedlikheold av varemerkeporteføljer og med håndheving både i og utenfor rettsalen. Yngve har blant annet bistått Orkla i saken
om varemerket Potetgull i tingrett og lagmannsrett, og Tempting Brands i saken om varemerket Route
66.
Morten Grandal, advokat, Juridisk enhet, Forbrukertilsynet. Morten er medforfatter av boken «Markedsføringsrett i et nøtteskall» og kommentarutgaven til markedsføringsloven i Rettsdata Norsk Lovkommentar. Han har lang erfaring med bl.a. prosedyre av saker for Markedsrådet og som foredragsholder for
næringsliv og akademia.
Formål
Kurset vil gi en innføring i de viktigste reglene i markedsføringsloven og nye regler fra EU om bl.a. stenging
av nettsider og inntil 4 % av omsetningen i gebyr ved
lovbrudd.
Du vil også få en gjennomgang av krav til elektronisk
direktemarkedsføring, GDPRs betydning for bruk av
personopplysninger i markedsføring, målrettet markedsføring («targeted advertising») og bruk av cookies
for markedsføringsformål (herunder Planet49-dommen
fra EU-domstolen fra 2019).
Videre gjennomgås kravene og praksis for innholdsmarkedsføring («content marketing») og markedsføring til
barn.
Innhold
Kurset behandler blant annet følgende:
- Oversikt over markedsføringsloven og strengere
sanksjoner fra 2018 og 2020
- Forbrukertilsynets saksgang, arbeidsmåte og dialog
med næringsdrivende
- GDPR - sentrale krav for markedsførere
- Reglene om elektronisk direktemarkedsføring (særlig
e-post, SMS og sosiale medier) sett i lys av GDPR og
ny veiledning fra Datatilsynet og Forbrukertilsynet
- Fersk rettspraksis fra domstolene, Markedsrådet og
Næringslivets konkurranseutvalg
- Forbudet mot urimelig handelspraksis, herunder
reglene om villedende markedsføring
- Kravene til god forretningsskikk næringsdrivende
imellom
- Nye regler fra EU om bl.a. stenging av nettsider og
inntil 4 % av omsetning i gebyr ved brudd på markedsføringsloven
- Identifisering av reklame i sosiale medier og ved
innholdsmarkedsføring
- Markedsføring til barn og unge
Målgruppe
Kurset passer for: Advokater, jurister, eiendomsmeglere,
ansatte i reklamebyrå og andre som arbeider med, eller
har interesse for spørsmål innen markedsføringsrett.
30
4 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Tirsdag, 1. desember 2020 - 8.45 til 12.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 3.550,-
IT, INTERNETT, PERSONDATA, IMMATERIAL- OG MARKEDSFØRINGSRETT
Formål
Formålet med dette kurset er å gi en oversikt over
varemerkeretten for jurister og advokater som håndterer
varemerker som en del av sine oppgaver.
Innhold
- Grunnleggende varemerkerettslige prinsipper og regler
- Registrering
- Valg av varemerke
- Varefortegnelsen
- Forholdet til andres rettigheter
- Søknad, søknadsprosess og registrering av
varemerker
- Innsigelser og administrativ overprøving
- Internasjonale registreringer
- Forvaltning av varemerkeretten
- Hvordan opprettholde og beskytte rettigheten
- hvordan bør virksomheten opptre og hvilke
interne retningslinjer bør man ha?
- Lisensavtaler
- Bruksregler
- Håndheving av varemerkeretten
- Inngrepsvurderingen
- Risiko og muligheter
- Erstatning og andre sanksjoner
Målgruppe
Kurset passer spesielt godt for internadvokater og andre
som forvalter varemerkerettigheter uten å ha dette som
sin hovedoppgave. Kurset vil også fungere som et
introduksjonskurs som kan passe alle som ønsker å
sette seg inn i grunnleggende varemerkerett.
31

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm