NO AHR U33 Opslag WEB - Side 371,5 ÅR MED GDPR- HVA VIRKSOMHETER MÅ TENKE PÅ FREMOVER
4 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Mandag, 7. september 2020 - 8.45 til 12.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 3.550,-
7 juridiske etterutdanningstimer for advokater
Onsdag, 16. desember 2020 - 9.00 til 16.00
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo
Pris: Kr. 4.950,-
Underviser:
Petter Bjerke, advokat og partner, Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA. Petter har bistått i mer enn
40 GDPR prosjekter for norske og internasjonale virksomheter innen bl.a telecom, helse, finansiell sektor,
retail, entreprise, kommuner. Han yter løpende bistand rundt alle sider knyttet til personvern, etablering
av internkontroll og daglige spørsmål rundt personvern. Han bistår også virksomheter ved brudd på
informasjonssikkerheten og implementering av rutiner og øvelser for å være forberedt dersom det oppstår
brudd på personvernsikkerheten. Petter bistår i tillegg private og offentlige virksomheter knyttet til bl.a
vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) i forhold til innføring av ny teknologi. Han har også hatt
rollen som eksternt personvernombud for et globalt legemiddelfirma.
Underviser:
Andreas Sætre Hanssen, advokat, Onsagers AS. Andreas har erfaring fra konkurs- og insolvensrett,
herunder bobehandling. Andreas er videre spesialisert innen immaterielle rettigheter med en IP. LL.M.
fra Cardozo i New York, og IP-strategi med MIPLM fra Center for International Intellectual Property,
Strasbourg. Til daglig arbeider Andreas som advokat i Onsagers AS med IP og IP-strategi.
Formål
Formålet med kurset er å gi en praktisk tilnærming til
sentrale problemstillinger innen personvern og plikter
virksomheter har. Kurset vil komme med eksempler fra
tilsynspraksis vedrørende GDPR i Norge og andre EU
land som er relevant også i Norge.
Formål
Kurset gir en oppdatert oversikt over immaterielle
rettigheter som formuesgode. Herunder pantsettelse,
behandling i konkurs, risiko ved tredjepartskonflikter
og verdsetting. Videre utfylles dette med praktisk
erfaring og verktøy for å håndtere IP.
Innhold
- Internkontroll i praksis med hovedvekt på større
virksomheter og offentlig sektor
- Hvordan kapitalisere på big data?
- Personvernkonsekvensutredning (DPIA) med eksempler fra innføring i digitale verktøy i offentlig sektor.
- Markedsføring i digitale flater mens vi venter på nye
cookieregler
- Hvordan ruste seg best mulig mot cyberangrep?
- Personvernbrudd - gjennomgang av metode for å
vurdere personvernkonsekvenser som kan benyttes for
å vurdere meldeplikt til datatilsynet og registrerte
- Personvern på arbeidsplassen - her vil vi følge en tenkt
ansattreise fra søknad til opphør av ansettelsesforhold
- Databehandleravtaler - når og hvordan
Innholdet skal sette advokaten i stand til å gi råd om
bruk av IP som sikkerhet for krav, utforming av selskapsstruktur og behandling av IP i restrukturering og
konkurs.
KLIKK HER FOR PÅMELDING
Innhold
- Kort innføring i ulike typer IP; tredjepartskonflikter,
pant og konkurs
- IP i driftstilbehørspant
- Individuell pantsettelse at registrerbar IP
- Kollisjon mellom pant
- Grensedragningen mellom driftstilbehør og varelager
- Godtroerverv av registrerbar IP
- Verdsetting av IP
- Praktisk om bruk av IP som sikringsobjekt og firmastruktur
Målgruppe
Målgruppen er advokater og jurister som jobber med
personvern på egen arbeidsplass eller som rådgir klienter om personvern.
36
IP SOM FORMUESGODE - PANT, TREDJEMANNSKONFLIKTER OG VERDSETTING
Målgruppe
Advokater innen IP, restrukturering og insolvens.
Herunder bostyrere, banker, og IP-rådgivere.
IT, INTERNETT, PERSONDATA, IMMATERIAL- OG MARKEDSFØRINGSRETT
37

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm