Bent Hansen Catalogue 2019 - Side 44/ / STO O L
S c u l p t u r a l a n d f u n c t i on al . W her ev er
y ou p l a c e t h ese c h a r m i n g St ool s, t h ey at t r act y our
a t t en t i on a n d of f er ex t r a sea t i n g sp a c e w hen needed.
T h e p ou f f es a r e a v a i l a bl e i n f ou r di f f er en t model s, and
t og et h er t h ey c r ea t e u n i q u e sp a c es i n a ny l ocat i on.
St ool i s desi g n ed by t h e Da n i sh a war d- w i nni ng
a r c h i t ec t A n n e B oy sen , w h o i s kn ow n f or her abi l i t y t o
c om bi n e c ol ou r s a n d m a t er i a l s. T h e St o ol col l ect i on
i s a n exc i t i n g m i x of w ov en a n d f el t ed t ext i l es t hat
c om e t og et h er t o m a ke St ool a sen su ou s exp er i ence.
To t h e desi g n er, i t i s i m p or t a n t t h a t ev er y p i ece
of f u r n i t u r e sp ea ks t o t h e sen ses - n ot onl y t o t he
ey es, bu t a l so t o t h e t ou c h . T h e St ool s ar e not onl y
su p p osed t o m i x a n d m a t c h , t h ey sh ou l d al so ap p eal
t o y ou r t a c t i l e sen ses. T h e di f f er en t t ext ur es i nv i t e
y ou t o f eel t h e f a br i c ; en c ou r a g i n g y ou t o mov e t he
St ool s a r ou n d y ou r h om e a n d di sc ov er new w ay s of
u si n g t h em .
T h e St ool s a r e su i t a bl e f or bot h c h i l dr en and adul t s,
a n d a r e ea si l y i n t eg r a t ed i n t o l ou n g es, w ai t i ng r ooms
or c on f er en c e r oom s, a s w el l a s p r i v a t e l i v i ng r ooms
a n d n u r ser i es.
42

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm