Bent Hansen Catalogue 2019 - Side 5//
A MAT T E R O F A MA Z IN G MATE R IALS
W h at m atte r s m ost , a p p ea r a n c e or c on t en t ? To u s, a p p ea r a n c e a n d c on t en t ar e t w o si des of
th e s am e co in . T he r i g h t c h oi c e of m a t er i a l i s m or e t h a n j u st a m a t t er of a est het i cs. T he r i g ht
m ate rial in v ite s y ou t o f eel t h e f a br i c or c a r ess t h e l ea t h er. T h e r i g h t m a t e r i al w r ap s i t sel f
b e au tifu lly ar o u n d t h e f u r n i t u r e; i t sh a p es t h e desi g n a n d i t a dds c om f or t . I t g i v es t he fur nitu r e a pu rpo s e o t h er t h a n bei n g a sh ow p i ec e; a t h i r d di m en si on t h a t w i l l n ot o nl y at t r act y our
atte n tio n b u t m ake y ou f a l l i n l ov e.
Mate rial m atte r s . I t c a n c h a n g e t h e en t i r e ex p er i en c e of a sof a . I t c a n set t he mood of y our
d in in g ro o m . It ca n do a p i ec e of desi g n j u st i c e or r u i n i t s a p p ea l . At B en t H ansen, w e hav e
h ad a pr o fo u n d l ov e of a m a z i n g m a t er i a l s ev er si n c e t h e c om p a n y st a r t ed out i n 19 48 as a
s m all u ph o ls te r y w or ksh op i n A a l bor g , Den m a r k. O v er t h r ee g en er a t i on s, t h e fami l y busi ness
h as e v o lv e d in to a m oder n desi g n c om p a n y w i t h a t i m el ess c ol l ec t i on of f u r ni t ur e and home
acce s s o r ie s .
To d ay, Be n t H an sen del i v er s si m p l e a n d h on est desi g n w i t h a p a ssi on f or sol i d cr aft smanshi p,
qu ality m ate r ials a n d u n i q u e c om f or t . O u r desi g n s a r e st r a i g h t f or w a r d, n ot t ry i ng t o do any th in g m o re th an t h ei r i n t en ded p u r p ose: t o be a g r ea t c h a i r, a g r ea t sof a or a g r eat t abl e. We
o n ly b r in g fu r n itu r e t o t h e m a r ket t h a t w e f eel h a s a t r u e r a i son d’ êt r e; desi gns t hat ar e not
par t o f a te m po r a r y t r en d, bu t h a v e t h e p ot en t i a l of bec om i n g t i m el ess c l a ssi cs.
T h e co m pan y h a s n ot f or g ot t en i t s r oot s i n t h e a r t of u p h ol st er y. A l t h ou g h Bent Hansen i s
k n o wn fo r its fu r n i t u r e c ol l ec t i on , t h e c om p a n y h a s m a i n t a i n ed i t s u p h ol st e r y dep ar t ment ,
w h ich to d ay is a l ea di n g Da n i sh m a n u f a c t u r er of sea t p a ds a n d c u sh i on s f or d esi g ner chai r s.
S in ce 20 0 0, th e c om p a n y h a s p u t t og et h er a u n i q u e p r og r a m m e t h a t del i v er s hi g h q ual i t y
at th e righ t pr ice. B en t Ha n sen of f er s sea t p a ds w i t h a n t i - sl i p r u bber u n der s i des, r ev er si bl e
cu s h io n s , fu ll co v er s a n d c u st om i sed c u sh i on s f or i n t er i or desi g n p r oj ec t s.
W ith th is catalo g u e, w e i n v i t e y ou t o br ow se t h r ou g h ou r w or l d of Da n i sh desi g n w r ap p ed i n
am azin g m ate rial s.
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm