Bent Hansen catalogue - Side 103/ / TR AC K
/ / ASE NTO
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Di m e nsions
Ty p e
Tabl e top
Tabl e l egs
Pla nk tab le
H: 75 cm , L: 24 0 - 4 0 0 cm , W : 1 0 0 c m ,
pla nk th ick n e s s 4 cm
Exten s io n s le af: L: 60 cm
Two oak plan ks m ad e o f th r e e b r o a d r ods g l u ed
toget h e r. Liv e e d ge s .
Ava il ab le in o ile d o r s m o ke d o ak
M a tt b lack po w d e r -co ate d s te e l tr est l e
Leg s
Up h ol st er y
C ov er
Lou n g e c h a i r
H: 7 7 c m , W: 4 8 c m , D: 75 cm
S ea t h ei g h t : 4 1 c m
S ea t dep t h : 4 6 c m
B l a c k p ow der - c oa t ed st eel or br ushed st ai nl ess
st eel
C a st M DI . Dow n - t op seat . S up er - soft foam as
l ow er ba c k su p p or t
N ot a l l t y p es of l ea t her or fabr i c ar e sui t abl e
f or A sen t o. Pl ea se c ont act us for sp eci al r eq uest s.
75 cm
240 - 400 cm
77 cm
100 cm
41 cm
75 cm
85
48 cm

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm