Bent Hansen catalogue - Side 111/ / PAD O
/ / UP T HE WALL
De s i g n : Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Vari ati ons
Ty p e
Di m en si on s
M o d u lar s o fa
3 d iffe r e n t m o d u le s with / with o u t ar m r est a n d/ or
b a c k re s t
See b e lo w. Back re s t h e igh t: 68 cm , a r m r est
height: 61 cm , s e at h e igh t: 3 8 cm
Ba ll f ib r e s m ixe d with E u ro pe an d u c k f ea t h er s
Firm fo am s e at w ith d o wn -fille d to p
Bla c k po w d e r -co ate d s te e l o r s tain l ess st eel
See r e co m m e n d e d fab r ics an d le ath er i n ou r p r i c e
list.
F i l l i ng
Se at
Le g s
Cove r
A module
82 cm
A module
S h el f dep t h
Va r i a n t s
M a t er i a l
74 cm
29 cm (30 cm*)
Di m e nsions
77 cm*
82 cm
B module
S h el v es
Lon g sh el f H: 0, 6 c m, W : 2 9 cm, L: 74 cm
S h or t sh el f H: 0, 6 c m, W : 2 9 cm, L: 6 0 cm
30 cm
Wh i t e or bl a c k
C om p a c t l a m i n a t e
B module
60 cm
C module
82 cm
C module
29 cm (30 cm*)
95 cm*
140 cm*
*Arm rest adds 5 cm to total module width.
*When mounted on wall the width is extended to 30 cm in total.
93

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm