Bent Hansen catalogue - Side 56/ / STO O L S c u l p t u r a l a n d f u n c t i on a l .
Wh er ev er y ou p l a c e t h ese c h a r m i n g St oo l s,
t h ey a t t r a c t y ou r a t t en t i on a n d of f er ex t r a
sea t i n g sp a c e w h en n eeded. T h e p ou f f es
a r e a v a i l a bl e i n f ou r di f f er en t m odel s, a n d
t og et h er t h ey c r ea t e u n i q u es sp a c es i n a ny
l oc a t i on .
St ool i s desi g n ed by t h e Da n i sh a w a r dw i n n i n g a r c h i t ec t A n n e B oy sen , w h o i s
kn ow n f or h er a bi l i t y t o c om bi n e c ol ou r s
a n d m a t er i a l s. T h e St ool c ol l ec t i on i s a n
exc i t i n g m i x of w ov en a n d f el t ed t ex t i l es
t h a t c om e t og et h er t o m a ke St ool a
sen su ou s ex p er i en c e.
To t h e desi g n er, i t i s i m p or t a n t t h a t ev er y
p i ec e of f u r n i t u r e sp ea ks t o t h e sen ses n ot on l y t o t h e ey es, bu t a l so t o t h e t ou c h.
T h e St ool s a r e n ot on l y su p p osed t o m i x
a n d m a t c h , t h ey sh ou l d a l so a p p ea l t o y o ur
t a c t i l e sen ses. T h e di f f er en t t ex t u r es i n vi t e
y ou t o f eel t h e f a br i c ; en c ou r a g i n g y ou t o
m ov e t h e St ool s a r ou n d y ou r h om e a n d
di sc ov er n ew w a y s of u si n g t h em .
T h e St ool s a r e su i t a bl e f or bot h c h i l dr en
a n d a du l t s, a n d a r e ea si l y i n t eg r a t ed i n t o
l ou n g es, w a i t i n g r oom s or c on f er en c e
r oom s a s w el l a s p r i v a t e l i v i n g r oom s a n d
n u r ser i es.
56

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm