Bent Hansen catalogue - Side 7// A P L ACE IN TIM E I n t h e N or t h er n p a r t of Den m a r k, w h er e t h e L i m f j or d m e ander s
th ro u gh th e lan d sc a p e, l i es a n ol d f a c t or y. Desp i t e bei n g a ba n don ed f or y ea rs, t he emp t y silo s s till r e ach fo r t h e sky. I n si de, a f i n e l a y er of du st i n di c a t es t h a t n o on e h a s set foot her e
fo r a lo n g tim e. T h e y ea r s h a v e g n a w ed t h ei r w a y i n t o ev er y i n c h of t h e bu i l d i ng . But someh o w th e pe e lin g door s, u n ev en f l oor s a n d m ot t l ed w a l l s seem f a r f r om u n si g ht l y. On t he
co n trar y, th e d e s er t ed p r odu c t i on a r ea l ooks a l m ost l i ke a c a t h edr a l ; a n i m p r essi v e p i ece of
ar ch ite ctu re, m ajest i c i n si z e a n d i l l u m i n a t ed by su bl i m e l i g h t f r om t h e t a l l w indow s.
T h is place was o n c e a l a n dm a r k i n a n i n du st r i a l t ow n , bu t t i m e c h a n g ed t h e w ay of l i fe. T he
h e art o f th e to wn bea t s n o l on g er bea t s t o t h e sou n d of h ea v y m a c h i n er y. O n t he sunny
w ate r fro n t, pe o pl e p ou r c a f é l a t t e i n st ea d of oi l . I n t h e st r eet s y ou h ea r t h e s ound of musi c
in s te ad o f po u n di n g en g i n es. A n d on t h e ben c h es y ou see c h i t - c h a t t i n g t ou r i st s i nst ead of
re s tin g wo r ke rs .
T im e h as le ft its m a r k on t h e t ow n , bu t t h e ol d f a c t or y st i l l st a n ds; r em i n di n g us t hat exceptio n al cre atio n s w i l l a g e g r a c ef u l l y a n d a r e deser v i n g of t h ei r p l a c e i n t i m es yet t o come.
7

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm