Bent Hansen catalogue - Side 71/ / P R I MU M C HA IR
/ / PRIMUM C HAIR
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
D i m ensi o ns

B as e
Le g s

Up h ol stery
Cove rTy p e
Di m e n si ons

B a se
Leg s

Up h ol st er y
C ov erU phols te r e d ch air
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:
44 c m, s e at w id th : 4 4 cm , b as e widt h : 4 6 c m
Fixed b as e w ith wh e e ls
Wo o d e n le gs o f m att-lacqu e re d o ak, sm oked
o a k or m att b lack-lacqu e r e d b e e ch
Co ld fo am
No t a ll ty pe s o f le ath e r o r fab r ic ar e su i t a bl e
fo r P r im u m C h air. S e e r e co m m e n d e d f a br i c s
a nd le athe r in o u r price list. P leas e con t a ct u s
fo r sp e cial re qu e s ts .
44 cm
Up h ol st er ed c h a i r
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:
4 4 c m , sea t w i dt h : 4 4 cm, base w i dt h: 48 cm
F i xed w ooden ba se
Wooden l eg s of m a t t - l acq uer ed oak , smoked
oa k or m a t t bl a c k- l a cq uer ed beech
C ol d f oa m
N ot a l l t y p es of l ea t her or fabr i c ar e sui t abl e
f or Pr i m u m C h a i r. S ee r ecommended fabr i cs
a n d l ea t her in ou r p r i ce l i st . Pl ease cont act us
f or sp ec i a l r eq u est s.
80 cm
80 cm
44 cm
46 cm
46 cm
46 cm
48 cm
71

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm