Bent Hansen catalogue - Side 72/ / P R I MU M A R M CH AIR
/ / PRIMUM ARM CHAIR
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
U phols te r e d ar m ch air
D i m ensi o ns
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:

44 c m, s e at w id th : 4 4 cm , b as e widt h : 36 c m ,

a rm r e s t h e igh t: 69 cm
B as e
Fixed b as e
Le g s
Black powder-coated steel, chrome or brushed
sta in le s s s te e l
Up h ol stery
Co ld fo am
Cove r
No t a ll ty pe s o f le ath e r o r fab r ic ar e su i t a bl e

fo r P r im u m Ar m C h air. S e e r e co m m en ded f a b
ric s an d le ath e r in o u r pr ice lis t. P le a se c on
ta c t u s fo r s pe cial r e qu e s ts .
Ty p e
Up h ol st er ed a r m c h ai r
Di m e n si ons
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:

4 4 c m , sea t w i dt h : 4 4 cm, base w i dt h: 45 cm,

a r m r est h ei g h t : 6 9 c m
B a se
Sw i v el ba se
Le g s
Black powder-coated steel, chrome or brushed
st a i n l ess st eel
Up h ol st er y
C ol d f oa m
C ov er
N ot a l l t y p es of l ea t her or fabr i c ar e sui t abl e

f or Pr i m u m A r m C h a i r. See r ecommended fab
r i c s a n d l ea t h er i n our p r i ce l i st . Pl ease con
t a c t u s f or sp ec i a l r eq uest s.
69 cm
80 cm
56 cm
69 cm
80 cm
56 cm
46 cm
46 cm
36 cm
45 cm
72

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm