Bent Hansen catalogue - Side 73/ / P R I MU M A R M CH AIR
/ / PRIMUM ARM CHAIR
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
U phols te r e d ar m ch air
D i m ensi o ns
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:

44 c m, s e at w id th : 4 4 cm , b as e widt h : 4 6 c m ,

a rm r e s t h e igh t: 69 cm
B as e
Fixed b as e w ith wh e e ls
Le g s
Black powder-coated steel, chrome or brushed
sta in le s s s te e l
Up h ol stery
Co ld fo am
Cove r
No t a ll ty pe s o f le ath e r o r fab r ic ar e su i t a bl e

fo r P r im u m Ar m C h air. S e e r e co m m en ded f a b
ric s an d le ath e r in o u r pr ice lis t. P le a se c on
ta c t u s fo r s pe cial r e qu e s ts .
Ty p e
Di m e n si ons


B a se
Leg s

Up h ol st er y
C ov er69 cm
80 cm
56 cm
69 cm
80 cm
56 cm
Up h ol st er ed a r m c h ai r
Height: 80 cm, seat height: 46 cm, seat depth:
4 4 c m , sea t w i dt h : 4 4 cm, base w i dt h: 48 cm,
a r m r est h ei g h t : 6 9 c m
F i xed w ooden ba se
Wooden l eg s of m a t t - l acq uer ed oak , smoked
oa k or m a t t bl a c k- l a cq uer ed beech
C ol d f oa m
N ot a l l t y p es of l ea t her or fabr i c ar e sui t abl e
f or Pr i m u m A r m C h a i r. See r ecommended fabr i c s a n d l ea t h er i n our p r i ce l i st . Pl ease cont a c t u s f or sp ec i a l r eq uest s.
46 cm
46 cm
46 cm
48 cm
73

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm