Bent Hansen catalogue - Side 75/ / P R I MU M LO U N GE TAB LE
/ / PRIMUM BAR TABLE
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Lo unge tab le
Di m e nsions
H: 43 cm , d iam e te r: 70 cm
Tabl e top
Oiled o ak v e n e e r o r b lack lin o le u m

Ed ge lis t in o ile d o ak
Tabl e l egs
Bla c k po wd e r-co ate d s te e l, ch ro m e or br u sh ed
sta in le s s s te e l
Ty p e
B a r t a bl e
Di m en si on s
H: 9 0 c m , di a m et er : 70 cm
Ta bl e t op
O i l ed oa k v en eer or bl ack l i nol eum

Edg e l i st i n oi l ed oa k
Ta bl e l eg s
B l a c k p ow der - c oa t ed st eel , chr ome or br ushed
st a i n l ess st eel
70 cm
43 cm
90 cm
70 cm
75

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm