Bent Hansen catalogue - Side 78/ / S I N C E R A C H A IR
/ / SINC E RA CHAIR
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Di m e nsions

Le g s
B ack
Se at va ria ntsTy p e
Di m en si on s

Leg s
B a c k
S ea t v a r i a n t sChair
H: 80 c m , W: 50, 5 c m, D: 52 cm
S ea t h ei g h t : 4 8, 3 c m , S eat dep t h: 39 cm
B l a c k t ex t u r ed c oa t ed st eel
M a t t bl a c k- l a c q u er ed beech
M a t t bl a c k- l a c q u er ed beech, or up hol st er ed seat
w i t h 1 c m c ol d f oa m a nd fabr i c cov er i n M esseng er
4 by M a h a r a m f r om Kv adr at . Choose bet w een co-
l ou r 2 9 ( bl a c k) or 0 3 1 (g r ey ).
80 cm
80 cm
Cha ir
H: 80 cm , W : 5 0,5 cm , D : 5 2 cm
Sea t h e igh t: 4 8 ,3 cm , S e at d e pth : 3 9 c m
Bla c k textu r e -co ate d s te e l
M a tt-lacqu e re d o ak
M a tt-lacqu e re d o ak , o r u ph o ls te re d sea t w i t h 1 c m
c old fo am an d fab ric co v e r in Me s sen g er 4 by M a -
ha ra m fr o m Kv ad rat. C h o o s e b e tw een c ol ou r 2 9
( b la ck ) o r 0 3 1 (gre y ).
48,3 cm
48,3 cm
50,5 cm
52 cm
50,5 cm
78
52 cm

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm