Bent Hansen catalogue - Side 79/ / S I N C E R A B AR STOOL 6 5
/ / SINCE RA BAR STOOL 7 9
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Ba r sto o l
Di m e nsions
H: 6 5 cm , W : 4 2,5 cm , D : 4 4 ,5 cm

Sea t d e pth : 3 7 cm
Le g s
Bla c k textu r e -co ate d s te e l
Seat variants
Matt-lacquered oak, black-lacquered beech, or

uphols te r e d s e at w ith 1 cm co ld fo a m a n d

fa b ric co v e r in Me s s e n ge r 4 b y Maha r a m f r om

Kva d r at. C h o o s e b e twe e n co lo u r 29 ( bl a c k) or
031 (gr e y ).
Ty p e
B a r st ool
Di m en si on s
S i n c er a B a r St ool 7 9

H: 7 9 c m , W: 4 3 , 2 c m, D: 46 ,5 cm

S ea t dep t h : 37 c m
Leg s
B l a c k t ex t u r e- c oa t ed st eel
S ea t v a r i a n t s
M a t t - l a c q u er ed oa k, bl ack- l acq uer ed beech, or

u p h ol st er ed sea t w i t h 1 cm col d foam and

f a br i c c ov er i n M esseng er 4 by M ahar am fr om

Kv a dr a t . C h oose bet w een col our 2 9 (bl ack ) or
0 3 1 ( g r ey ) .
65 cm
79 cm
42,5 cm
44,5 cm
43,2 cm
79
46,5 cm

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm