Bent Hansen catalogue - Side 82/ / M A R OKKO
/ / OT TO
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Ro un d po u ffe with a s m all r u b b e r b a n d m ou n t ed

o n the to p.
Vari ants
M 48: H : 3 5 cm , d iam e te r 4 8 cm

M 55: H : 3 7 cm , d iam e te r 5 5 cm
F i l l i ng
Po lys ty re n e fo am b e ad s
Cove r
No t a ll ty pe s o f fab ric o r le ath e r ar e su i t a bl e

fo r Mar o k ko. P le as e co n tact u s fo r sp ec i a l
reque s ts .
Ty p e

Di m en si on s
F i l l i n g
C ov er

48 cm / 55 cm
S q u a r e p ou f f e w i t h a smal l r ubber band
m ou n t ed on t h e t op.
4 0 c m x 4 0 c m x 4 0 cm
Pol y st y r en e f oa m bea ds
N ot a l l t y p es of f a br i c or l eat her ar e sui t abl e
f or O t t o. Pl ea se c on t act us for sp eci al r eq uest s.
40 cm
82
40 cm
35 cm / 37 cm
40 cm

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm