Bent Hansen catalogue - Side 88/ / S E AT PA D S
/ / RE VE RSIBLE CUSHION S
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Mate ri al
Vari ants


Ty p e
Rev er si bl e c u sh i on
M a t er i a l
3 0 m m c ol d f oa m c or e. Av ai l abl e i n fabr i c or
l ea t h er of your choosing
Va r i a n t s
Av a i l a bl e f or a w i de sel ect i on of chai r s, see

which in our price list.

Av a i l a bl e w i t h or w i t hout 4 but t ons or but t on
st i c h es

Sea t pad w ith an ti-s lip ru b b e r u n d e r si de
Ava il ab le in fab r ic o r le ath e r o f your choosing
Ava il ab le for a wide selection of chairs, see which
in our price list.
Ava il ab le in 8 m m o r 1 7 m m
30 mm
8 mm
17 mm
88

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm