Bent Hansen catalogue - Side 98/ / P R I MU M TAB LE
/ / HE MINGWAY
De s i g n: Bent Ha nsen Stu d io
Desi g n : B en t Ha n sen St u di o
Typ e
Di m e nsions
Ty p e
Di m en si on s
Va r i a n t s
Tabl e top
Tabl e l egs
Exten s io n tab le
H: 73 ,5 cm , d iam e te r 1 20 cm , exte n si on l en g t h 51 , 5
c m pe r exte n s io n le af (m ax tw o le a v es)
Oiled o ak v e n e e r o r b lack lin o le u m
Ed ge lis t in o ile d o ak
Exten s io n le av e s in b lack lin o le u m
Bla c k po w d e r -co ate d s te e l, ch r o m e, br u sh ed
sta in le s s s te e l, m att-lacqu e r e d o ak or
ma tt b lack-lacqu e re d b e e ch
Max 223 cm
Desk w i t h w i r el ess Qi char g er for smar t p hones
H: 7 3 , 5 c m , L : 1 2 0 c m, W : 51 cm
Oak/Oak: Ta bl e t op i n oi l ed oak v eneer w i t h edg e
l i st i n oi l ed oa k. M a t t - l acq uer ed oak l eg s. Bl ack
p ow der - c oa t ed st eel t r est l e.
Black/Black: Ta bl e t op i n bl ack l i nol eum w i t h edg e
l i st i n bl a c k f en i x l a mi nat e. M at t bl ack- l acq uer ed
beec h l eg s. B l a c k p o w der - coat ed st eel t r est l e.
Oak/Black: Ta bl e t op i n bl ack l i nol eum w i t h edg e
l i st i n oi l ed oa k. M a t t- l acq uer ed oak l eg s. Bl ack
p ow der - c oa t ed st eel t r est l e.
120 cm
73,5 cm
73,5 cm
120 cm
80
51 cm

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm