BUILD Kursuskatalog 2020 - Side 11FU GT OG
EFT ER I S O LER ING
På det te tredageskursus lærer du at fore bygge byggeskader forårsaget af fugt, særligt i forbindelse med energieffektivisering og
efterisolering.
UNDERVISERE
Seniorforsker Erik Brandt, SBi
Seniorforsker Eva Møller, SBi
Seniorforsker Kim Wittchen, SBi
Adj. professor Tommy Bunch-Nielsen, SBi
Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi
Du får:
• En introduktion til varme- og fugtteori og beregning af besparelsespotentialer ved efterisolering af bygninger
• Gode, konkrete råd om, hvordan du forebygger fugtproblemer, både under projektering og
udførelse
• Indgående kendskab til forskellige muligheder
for efterisolering
• Eksempler på konkrete konstruktive løsninger på efterisolering af tag, facade, kælder og
terrændæk
• Kompetencer til at vurdere risici ved efterisolering, særligt mht. fugtforhold.
TID OG STED
21.-22. maj + 6. juni 2019 kl. 9.00 til 16.00
SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
13.-14. og 28. november 2019 kl. 9.00 til 16.00
SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
PRIS
14.000 kroner ekskl. moms.
Med i prisen er
SBi-anvisning 221, ’Efterisolering af etageboliger’,
SBi-anvisning 224, ‘Fugt i bygninger’,
SBi-anvisning 239, ’Efterisolering af småhuse –
energibesparelser og planlægning’ og
SBi-anvisning 240, ’Efterisolering af småhuse –
byggetekniske løsninger’.
Kurset afsluttes med en mindre opgave.
På kurset møder du nogle af SBi’s eksperter i
bygningsfysik og får dermed også et grundlag
for at beslutte, om du vil gennemføre videreuddannelsen Master i Bygningsfysik.
TILMELDING
www.sbi.dk/kursus/fugtogefterisolering
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm