BUILD Kursuskatalog 2020 - Side 17P C B I BYGN I N G E R
Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev
brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år, fra
midten af 1950’erne og frem, men har siden
vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.
Regeringens PCB-handlingsplan er bl.a. udmøntet i to SBi-anvisninger om undersøgelse og vurdering, hhv. afhjælpning, renovering og nedrivning af bygninger med PCB. Dette kursus tager
udgangspunkt i de to anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker
Helle Vibeke Andersen.
UNDERVISERE
Du får:
• Kompetencer til at afklare, om en bygning har
et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening
• Kendskab til hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen
• Indsigt i hvordan en PCB-renoveringsproces
forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan
anvendes, de enkelte metoders fordele og
ulemper, samt praktiske aspekter forbundet
med renoveringen.
PRIS
Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, SBi
Professor Lars Gunnarsen, SBi
Direktør Claus Lundsgaard, Skandinavisk BioMedicinsk Institut A/S
TID OG STED
8. oktober 2019 kl. 9.00 til 16.00
SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
4.800 kroner ekskl. moms.
Med i prisen er SBi-anvisning 241,
’Under­s øgelse og vurdering af PCB i bygninger’
og SBi-anvisning 268, ’PCB i bygninger – afhjælpning, renovering og nedrivning’.
TILMELDING
www.sbi.dk/kursus/pcb
Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse indeholder særlige regler om byggeaffald med PCB.
Kurset handler også om, hvordan man overholder disse regler og sikrer, at PCB-holdigt byggeaffald bortskaffes med mindst mulig risiko for
det ydre miljø.
17

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm