BUILD Kursuskatalog 2020 - Side 25Modul 1: Internationale perspektiver og historie (5 ECTS)
Hvad betyder universelt design og tilgængelighed for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer, og hvordan
har lovgivning og regelværk betydning i din egen
praksis?
Modul 5: Investering i universelt design og tilgængelighed (5 ECTS)
Hvad er det økonomiske rationale, investeringspotentiale og den værdibaserede gevinst i at
skabe universelt design og tilgængelighed, fx i
forhold til virksomhedsbranding, social ansvarlighed, bæredygtighed, samfundsøkonomi og
fremtidssikring af bygninger?
Modul 2: Krop og rum – teori, metode og begreber (10 ECTS)
Br ugerbehov for personer med forskellige
funktionsevner, metoder til brugerinvolvering
samt arkitektoniske løsninger, der er universelt
designede.
Modul 6: Etik og ligeværdighed (5 ECTS)
Etiske dilemmaer og svære prioriteringer når
forskellige brugerbehov skal tilgodeses. Hvilken
betydning har det for designløsninger, værdiskabelse, økonomiske investeringer, kommunikation
og formidling? Fokus på det offentlige uderum/
byrum.
Modul 3: Universelt design og tilgængelighed i
praksis (5 ECTS)
Cases, ekskursioner og deltagernes egne eksempler. Hvad er forståelsen af kvalitet i løsningerne og hvad er kvalitet for forskellige
brugergrupper?
Modul 7: Kvalitetssikring og metode (5 ECTS)
Hvilke brugerbehov, brugerforståelser og designløsninger er der i forhold til begreberne
æstetik og kvalitet? Hvordan forstår og vurderer vi kvaliteten af det færdige byggeri? Både for
brugere og byggeriets aktører.
Modul 4: Strategi og implementering af universelt design og tilgængelighed (10 ECTS)
Muligheder og metoder til implementering af
universelt design og tilgængelighed. Få viden om
forandringsprocesser, og hvordan du kan håndtere dem på din arbejdsplads. Hvad er barriererne, og hvilken rolle spiller kommunikation og
samarbejde?
Modul 8: Masterprojekt (15 ECTS)
Når modul 1-7 er gennemført, skrives masteropgave om en problemstilling, som er relateret til
dit job og din faglighed.
25

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm