BUILD Kursuskatalog 2020 - Side 8L I VS CY K LU SVU RD E R ING
M ED LC ABYG
På dette kursus lærer du at udføre en livscyklusvurdering (LCA) på byggeri ved at benytte programmet LCAbyg, så du kan foretage et optimalt
valg mellem flere forskellige løsningsmuligheder
for at optimere bygningers miljøprofil.
SB i har u d v iklet L C A b y g , s o m er et p r o gram, der beregner bygningers miljøprofil
baseret på valg af forskellige materialer og
konstruktionsprincipper.
Kurset kan med fordel tages sammen med kurset 'Totaløkonomiske beregninger med LCCbyg'.
Du får:
• En introduktion til LCA-principper
• Gennemgang af programmet LCAbyg
• Øvelser i brug af LCAbyg, som belyser bygningens samlede miljøbelastning, materialernes betydning, og hvordan miljøprofilen kan
forbedres.
UNDERVISERE
Seniorforsker Harpa Birgisdottir, SBi
Konsulent Freja Nygaard Rasmussen, SBi
Forsker Kai Kanafani, SBi
TID OG STED
27. maj 2019 kl. 9.00 til 16.00
SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
LCA er en metode som i stigende grad bliver
brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger
og ressourceforbrug for produkter og ydelser i
byggeriet. LCA er en væsentlig del af vurderingen
af bygningers miljømæssige bæredygtighed, idet
materialevalg og designløsninger har en stor betydning for bygningers samlede miljøbelastning.
19. november 2019 kl. 9.00 til 16.00
SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV
Øget fokus på klima, frivillige certificeringsordninger, flere krav om grønne indkøb og forventet indførelse af frivillig bæredygtighedsklasse i
bygningsreglementet gør det stadig mere aktuelt for bygherrer, rådgivere og entreprenører at
benytte LCA i byggeriets tidlige faser eller ved
renovering.
PRIS
4.800 kroner ekskl. moms.
TILMELDING
www.sbi.dk/kursus/lca
8

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm