BUILD Kursuskatalog 2020 - Side 9TOTALØKON O M IS KE
B ERE GN I N G ER M ED LC C BYG
På dette kursus lærer du at foretage totaløkonomiske beregninger ved at benytte programmet
LCCbyg, så du kan foretage et optimalt valg mellem flere forskellige løsninger.
LCCbyg kan benyttes af både offentlige og private bygherrer, rådgivere og entreprenører til at
sammenligne to eller flere alternativer, som har
forskellige omkostningsprofiler over tid. LCCbyg
indeholder en række standardindstillinger og
-værdier, der gør det lettere for brugeren at foretage beregningen.
Du får:
• En introduktion til totaløkonomiske principper
• En gennemgang af programmet LCCbyg
• Øvelser i brug af LCCbyg, bl.a. om beregningsforudsætninger, energi og renhold.
Kurset kan med fordel tages sammen med kurset 'Livcyklusvurdering med LCAbyg'.
Totaløkonomi eller Life Cycle Costing (LCC) er en
helhedsorienteret tilgang til nybyggeri og renovering, som ikke blot ser på bygge- eller anlægsummen, men også driftsøkonomien gennem
bygningens samlede levetid. I en tid med øget fokus på energiforbruget i byggeriet, højere energiomkostninger, nye samarbejds- og udbudsformer bliver totaløkonomi i byggeriet vigtigere og
vigtigere.
UNDERVISERE
Seniorforsker Kim Haugbølle, SBi
Ekstern lektor Peter Scheutz, SBi
TID OG STED
28. maj 2019 kl. 9.00 til 16.00
SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
20. november 2019 kl. 9.00 til 16.00
SBi, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Det har hidtil været et problem, at totaløkonomien er blevet håndteret vidt forskelligt rundt om
i branchen. SBi har udviklet LCCbyg, som er et
program, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte
bygningsdele.
PRIS
4.800 kroner ekskl. moms.
TILMELDING
www.sbi.dk/kursus/lcc
9

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm