Sommer 2019 web - Side 123Priser
Alle priser er pr. person og inkl. det der er nævnt i “prisen inkluderer” for
denne rejse. Priserne kan ændres, hvis der sker væsentlige ændringer
af afgifter eller af valutakurserne. Evt. prisændringer skal meddeles
rejsedeltagerne senest 21 dage før afrejsen og giver rejsedeltagerne ret
til, uden omkostninger at annullere rejsen.
Alle tillæg eller særlige aftaler skal fremgå af rejsebeviset for at være
gyldige.
Bestilling
Rejsen skal bestilles enten ved den ansvarlige for gruppen eller direkte
til de graa busser. Ved bestilling sendes rejsebevis ud til kunden som
skal nærlæses. Betalingsfristerne er som beskrevet i rejsebeviset. Ved
enkelte ture vil der være et depositum som skal betales 8 dage efter
rejsebeviset er blevet udstedt. Restbetalingen følger som udganspunkt
50 dage før afrejse. Betalingen indbetales via det girokort som er sendt
sammen med rejsebevis. Vigtige informationer vil være påskrevet
rejsebeviset og med mindre andet er aftalt med gruppen vil der ikke
komme yderligere information.
Afbestilling og afbestillingsbeskyttelse
Vi råder alle vores gæster til at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring.
En sygdomsafbestillingsforsikring kan kun tegnes samtidig med
bestilling af rejsen og skal betales sammen med rejsen/depositum.
de graa busser arbejder sammen med Gouda Rejseforsikring. En
sygdomsafbestillingsforsikring koster 6% af rejsens pris, dog minimum
Dkr. 75,- pr. police.
Den dækker ved pludselig opstået sygdom hos den rejsende, ægtefælle/
samlever, forældre, børn eller den rejsendes rejsefælle – dog skal den
rejsende og rejsefællen stå på samme rejsebevis for at være dækket.
Fly
Bus
Afbestillingsregler uden afbestillingsforsikring
Afbestillingstidspunkt
før afrejse
Afbestillingsgebyr af
rejsens pris (min. kr. 300,-)
65 dage og mere
20%
45-64 dage
60%
15-44 dage
80%
0-14 dage
100%
65 dage og mere
20%
33-64 dage
60%
0-32 dage
100%
Rejseforsikring
Det er et krav at alle rejsedeltagere har en gyldig rejseforsikring, der
inkluderer hjemtransport.
For rejser indenfor Europa inkl. EØS lande kan denne tegnes hos Gouda
for: Under 70 år – 263,87 kr. Over 70 år – 370,03 kr.
Aflysning sker med mindst 14 dages varsel. Udover tilbagebetaling af
de indbetalte beløb tilkommer der ikke rejsedeltagerne nogen form for
kompensation.
Ansvar
Bureauet påtager sig intet ansvar for forsinkelser p.gr.a. trafikale
forhold, færgeforsinkelser o.lign. som bureauet ingen indflydelser har
på. Evt. udgifter i den forbindelse afholder rejsedeltagerne selv.
Teknisk arrangør er de graa busser, som er medlem af rejsegarantifonden
og som har tegnet de nødvendige forsikringer.
Øvrige ansvarsforhold i henhold til lov om pakkerejser.
www.degraabusser.dk
REJSEBESTEMMELSER - GENERELLE BESTEMMELSER
Valuta
Det anbefales altid at medbringe de landes valuta, som man passerer
eller opholder sig i på vej til rejsemålet, da der kan være frokost og
kaffepauser undervejs.
Bagage
Det er altid den rejsendes eget ansvar at medbringe bagage, ligesom det
er den rejsendes ansvar at huske bagage i bus eller fly. Det er kun tilladt
at have 1 stk håndbagage og 1 stk alm bagage af max 15 kg med på
rejsen. I forbindelse med flyrejser kan der være særlige aftaler imellem
gruppen og rejsearrangør. Regler vil være beskrevet på rejsebeviset.
På enkelte flyrejser er bagage ikke inkluderet, men der vil der være
mulighed for tilkøb. Det er den rejsenes ansvar at holde sig ajourført
med de reg-ler der omfatter den konkrete rejse.
Kundens pligter
Det påhviler altid kunden selv at tjekke billetten/bekræftelsen, så den
stemmer overens med den bestilte rejse. Desuden er det den rejsendes
eget ansvar at have gyldigt pas, de rette vaccinationer og gyldigt visum
samt kende reglerne i de lande der rejses i. Den rejsende er forpligtet
til at overholde diverse mødetider for og under rejsen. Det er den
rejsendes ansvar at overholde de regler der er i forbindelse med hotel,
transport, logi etc. Er overstående ikke overholdt kan rejsearrangør, i
grove overtrædelser, uden videre konsekvens bortvise en rejsende fra
den pågældene rejse.
Kontakt
Kontoret er åbent på alle hverdage fra 9:00-15:00 på telefon 86394366,
i perioder omkring helligdage og højtider kan der være yderligere
lukket. Det er altid muligt at få fat på kontorets vagttelefon hvis
nummer nævnes på telefonsvarer. Vagttelefonen kan dog benyttes i
nødstilfælde.
de graa busser er medlem af rejsegarrantifonden nr 2443.
Ovenstående regler er gældende pr. 1. januar 2018.
Vi tager forbehold for trykfejl.
Ved bestilling af rejsen, oplys da venligst at du ønsker at tegne
rejseforsikring.
Aflysning
Bureauet forbeholder sig ret til aflysning af en rejse, hvis forholdene
ifølge bureauet gør dette nødvendigt, eller hvis der ikke senest 30 dage
før afrejsen er mindst 35 deltagere på rejsen.
123

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm