Sommer 2020 paperturn - Side 123Rejsebestemmelser - Generelle bestemmelser
Priser
Alle priser er pr. person og inkl. det der er nævnt i “prisen inkluderer”
for denne rejse. Priserne kan ændres, hvis der sker væsentlige
ændringer af afgifter eller af valutakurserne. Evt. prisændringer
skal meddeles rejsedeltagerne senest 21 dage før afrejsen og giver
rejsedeltagerne ret til, uden omkostninger at annullere rejsen.
Alle tillæg eller særlige aftaler skal fremgå af rejsebeviset for at være
gyldige.
Bestilling
Rejsen skal bestilles enten ved den ansvarlige for gruppen eller direkte
til de graa busser. Ved bestilling sendes rejsebevis ud til kunden som
skal nærlæses. de graa busser skal have besked om evt. rettelser
så hurtigt som muligt. Det er gæstens ansvar at informationerne
på rejsebeviset er korrekte. Betalingsfristerne er som beskrevet
i rejsebeviset. Ved enkelte ture vil der være et depositum som skal
betales 8 dage efter rejsebeviset er blevet udstedt. Restbetalingen
følger som udganspunkt 50 dage før afrejse. Betalingen indbetales
via det girokort som er sendt sammen med rejsebevis. Vigtige
informationer vil være påskrevet rejsebeviset og med mindre andet
er aftalt med gruppen vil der ikke komme yderligere informationer.
Ved køb af rejser/ture gennem Jysk Fynske Medier / Avisfordele.
dk betales det fulde beløb via avisens hjemmeside samtidig med
bestilling.
Afbestilling og afbestillingsbeskyttelse
Vi råder alle vores gæster til at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring.
På grund af en lov fra 2018 vedr. salg af forsikringer kan sygeafbestillingsforsikring ikke længere tegnes via de graa busser,
men vi henviser til Gouda Forsikring på tlf. 88 20 88 20 eller eget
forsikringsselskab.
Afbestillingsregler uden afbestillingsforsikring
Rejseforsikring
Fly
Bus
Det er et krav at alle rejsedeltagere har en gyldig rejseforsikring, der
dage før afrejsen er mindst 35 deltagere på rejsen.
Aflysning sker med mindst 14 dages varsel. Udover tilbagebetaling af
de indbetalte beløb tilkommer der ikke rejsedeltagerne nogen form
for kompensation.
Ansvar
Bureauet påtager sig intet ansvar for forsinkelser pga. trafikale
forhold, færgeforsinkelser o.lign. som bureauet ingen indflydelser har
på. Evt. udgifter i den forbindelse afholder rejsedeltagerne selv.
Teknisk arrangør er de graa busser, som er medlem af rejsegarantifonden og som har tegnet de nødvendige forsikringer.
Øvrige ansvarsforhold i henhold til lov om pakkerejser.
Valuta
Det anbefales altid at medbringe de landes valuta, som man passerer
eller opholder sig i på vej til rejsemålet, da der kan være frokost og
kaffepauser undervejs, som afholdes for egen regning.
Bagage
Den rejsende er altid ansvarlig for egen bagage, ligesom det er den
rejsendes ansvar at huske bagage i bus eller fly. Det er kun tilladt at
have 1 stk håndbagage og 1 stk alm bagage af max 15 kg med på
rejsen. I forbindelse med flyrejser kan der være særlige aftaler imellem
gruppen og rejsearrangør. Regler vil være beskrevet på rejsebeviset.
På enkelte flyrejser er bagage ikke inkluderet, men her vil der være
mulighed for tilkøb. Det er den rejsendes ansvar at holde sig ajourført
med de regler der omfatter den konkrete rejse.
Den rejsendes pligter
Det påhviler altid den rejsende selv at tjekke billetten/bekræftelsen,
så den stemmer overens med det bestilte. Desuden er det den
rejsendes eget ansvar at have gyldigt pas, de rette vaccinationer og
gyldigt visum samt kende reglerne i de lande der rejses i. Den rejsende
er forpligtet til at overholde diverse mødetider for og under rejsen.
Det er den rejsendes ansvar at overholde de regler der er i forbindelse
med hotel, transport, logi etc. Er overstående ikke overholdt kan
rejsearrangør, i grove overtrædelser, uden videre konsekvens bortvise
en rejsende fra den pågældende rejse.
Afbestillingstidspunkt
før afrejse
Afbestillingsgebyr af rejsens pris
(min. kr. 500,-)
Depositum refunderes ikke.
65 dage og mere
20%
45-64 dage
60%
15-44 dage
80%
0-14 dage
100%
de graa busser er medlem af rejsegarantifonden nr 2443.
65 dage og mere
20%
Ovenstående regler er gældende pr. 1. september 2019.
33-64 dage
60%
0-32 dage
100%
Kontakt
Kontoret er åbent på alle hverdage fra 9:00-15:00 på telefon
86394366, i perioder omkring helligdage og højtider kan der være
yderligere lukket.
Vi tager forbehold for trykfejl.
inkluderer hjemtransport.
På grund af en lov fra 2018 vedr. salg af forsikringer kan sygeafbestillingsforsikring ikke længere tegnes via de graa busser,
men vi henviser til Gouda Forsikring på tlf. 88 20 88 20 eller eget
forsikringsselskab.
Aflysning
Bureauet forbeholder sig ret til aflysning af en rejse, hvis forholdene
ifølge bureauet gør dette nødvendigt, eller hvis der ikke senest 30
Fotokreditering
Rasmus Hjortshøj: Skovtårnet, Claus Haagensen: Vestermølle, Visit Sydsjælland-Møn A/S: Gåsetårnet,
Kasper Orthmann Andersen: Ærøskøbing, Visit Lillebælt: Fredericia miniby.
123
11

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm