eTFDS 1-2018 - Side 10Figur 3: Faseinddelt indsats i SOMV med vedvarende fokus på borgerens behov.
Fokusområder med
stabiliserende og/eller
rehabiliterende sigte
FASE 1
FASE 2
FASE 3
Afklaring af borgerens
behov, ressourcer og
præferencer
Opbygge og igangsætte
indsatser
Afprøvning og tilpasning
• Misbrug
Forløbspartners opgaver:
• Misbrug
Forløbspartners
opgaver:
• Fysisk sygdom
• Møde med borger i borgers
• Fysisk
sygdom instanser
• Kontakt
til relevante
• Psykisk
• Ledsagerellersygdom
bisidderfunktion
• Psykisk sygdom
• Uddannelse og beskæftigelse
• Økonomi, bolig, transport
• Støtte i eget hjem
• Bo-tilbud
• Rehabilitering
• Hjemmepleje, sygepleje
hjem, under indlæggelse eller
sourcer og præferencer
• Skabe overblik over sammenhænge i borgerens liv
• Udarbejde plan med kort- og
• Hjælpemidler
langsigtede mål, tidsangivet
•K
ommunale tilbud,
handleplan med opgave- og
fx sundhedstilbud,
Uddannelse
(Kan• f.eks.
ledsageog
enbeskæftigelse
borger til møder med kommunale instanser
Økonomi,
bolig,
transport
eller•være
bisidder
i fase
2 / fase 3 – eller indtil andre indsatser
et offentligt sted efter behov
• Afdække borgers behov, res-
• Støtte
i eget
hjem
sættes
i gang.
F.eks.
støtte i eget hejm)

Bo-tilbud
• Koordinere kontakt mellem tilbud og forvaltninger
• Rehabilitering
• Indkalde
til netværks- eller koordinationsmøder, hvor koordinaHjemmepleje,
tion•og
ansvar bliversygepleje
aftalt
• Hjælpemidler
• Afprøvnings
og tilpasning af indsatser
• Kommunale tilbud,
• Kriminalforsorg
definere mål og bruger for-
fx sundhedstilbud,
Bemærk:
patientuddannelse
• Udredning
af sygdom bør ikke forsinke igangsættelse af andre
• Kriminalforsorg
tilbud,
f.eks. bo-støtte
• Frivillige netværk
løbspartner som sparrings-
• Frivillige
netværk
• »Den
koordinerede
indsatsplan« anvendes ved behov for
patientuddannelse
ansvarsfordeling
• Sikre at borger deltager i at
partner og katalysator
koordinering af indsatser på tværs af flere aktører
• Sikre hensigtsmæssig timing,
hvor borger prioriterer hvilke
behov, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed og hvilke,
der kan vente
• Vedvarende fokus på borgerens behov
• Afprøvning og tilpasning af indsatser
• Evaluering
• Oplysningsskema
• Fælles værktøj: »Den koordinerende indsatsplan«
10
TFDS 1–2018 · T E M A

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm