eTFDS 1-2018 - Side 11FASE 4
Individniveau:
Stabilitet i indsatset
Organisatorisk niveau:
Læring
Individsniveau:
• Indsatserne er organisatorisk forankret og fungerer stabilt omkring den
enkelte borger
Partnerskab som
stabilt fundament
SOMV er organisatorisk forankret i
»Broen til Bedre Sundhed«, som er
et partnerskab mellem Lolland og
Guldborgsund Kommuner, Nykøbing Falster Sygehus, psykiatrien,
de praktiserende læger og det lokale erhvervsliv. Alle i partnerskabet har forpligtet sig til at arbejde
med sigtet om øget lighed i sundhed.
Forpligtelsen er vigtig. Når man
vil udfordre de eksisterende rammer, er det afgørende, at der er
både politisk og ledelsesmæssig
opbakning og vilje til at tænke og
handle innovativt. At gøre noget
andet end det vi plejer.
SOMV tager derudover afsæt i et
velafprøvet metodeprogram fra Institute of Healthcare Improvement.3 Vi arbejder med en tredelt
målsætning omkring bedre sund-
Organisatorisk niveau:
• Organisationen har implementert læringen
!
»Sammen Om Min Vej«
SOMV er et tværsektorielt udviklingsprojekt for de mest sårbare borgere i
Guldborgsund og Lolland Kommuner.
Der arbejdes med en tredelt målsætning om bedre sundhed og trivsel,
bedre kvalitet og hensigtsmæssig brug af ressourcer.
SOMV skal sikre mere smidige borgerforløb, identificere gab i systemerne,
bygge bro på tværs af sektorer og forvaltningsområder og udvikle arbejdsgange.
200 deltagere er rekrutteret, blandt andet via Nykøbing Falster Sygehus,
psykiatrien, distriktspsykiatrien, kommunale jobcentre, myndigheder og
misbrugscentre.
Læs mere om Broen til Bedre Sundhed og Sammen Om Min Vej:
http://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/broen-til-bedre-sundhed/
Sider/default.aspx
T E M A · TFDS 1–2018
11

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm