eTFDS 1-2018 - Side 16Tværsektorielt samarbejde hjælper
psykisk syge med misbrugsproblemer
Region Syddanmark har med et tværsektorielt
samarbejde gjort det muligt for borgere med
svær psykisk sygdom og misbrugsproblemer
at få sammenhængende hjælp i sundhedsvæsnet
og hos kommunen.
Af Klavs Vedel og Ole Ryttov
i psykiatrien med den begrundelse,
at de skulle afruses, før man kunne
I et vakuum mellem fordomme og
starte en behandling op. Og i den
faglig fortrængning måtte borgere
kommunale misbrugsbehandling var
med svær psykisk sygdom og sam-
holdningen, at hjælp først var til-
tidige misbrugsproblemer tidligere
gængelig, når borgeren var kommet
kigge langt efter sammenhængende
i behandling for sin psykiske lidelse.
hjælp i sundhedsvæsnet og hos
Konsekvensen var, at borgeren ofte
kommunen. I dag ser tingene ander-
havde en pauver tilværelse i udkan-
ledes ud i Region Syddanmark, efter
ten af samfundet med ødelagte net-
at man i et tværsektorielt samar-
værk og brændte broer til selv den
bejde har taget fat på en strukture-
nærmeste familie.
ret indsats, som har stået på siden
begyndelsen af 2015.
Baggrunden for samarbejdet er,
at borgerne tidligere ofte blev afvist
16
TFDS 1–2018 · T E M A
En klassisk problemstilling
Der er tale om en klassisk problemstilling, som har været velkendt lan-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm