eTFDS 1-2018 - Side 18den, men det var aldrig blevet systematiseret,« siger sygeplejefaglig
direktør ved Psykiatrien i Region
Syddanmark Ole Ryttov.
»Men jeg tror, at man er ved at få
øjnene op for, at en borger, der udviser den her adfærd gennem et helt
liv, koster rigtig mange penge. Så
den klassiske tænkning er ved at
blive afløst af et andet rationale, der
siger, at hvis borgeren kan blive
hjulpet til at få et bedre funktionsniveau og klare sig bedre og måske
endda få et fleksjob, er det bedre
for alle på kort og lang sigt,« siger
Ole Ryttov
det over både i psykiatrien og kom-
indsats er for en vellykket interven-
munerne. I begge sektorer har er-
tion. Også blandt de fagpersoner,
kendelsen været, at disse borgere er
der har haft til opgave at hjælpe. Så
om ikke umulige, så rigtigt svære at
vi har egentlig gennem rigtig mange
hjælpe.
år formået at leve med, at patienter
»Der har været en grad af fælles
med dobbeltdiagnoser findes, uden
fortrængning af, hvor vanskeligt de
at vi rigtig kunne gøre noget for at
her mennesker har det, og hvor af-
hjælpe dem. Der er selvfølgeligt ble-
gørende en afstemt tværsektoriel
vet forsøgt mange ting gennem ti-
18
TFDS 1–2018 · T E M A
Kursen lagt om i Syddanmark
Ole Ryttov havde ved sin tiltrædelse
som sygeplejefaglig direktør for
Psykiatrien i Region Syddanmark i
2007 mange års erfaring som leder
i henholdsvis den kommunale administration, social- og misbrugsbehandlingen og den sundhedsfaglige
psykiatri.
»Mine erfaringer fra de to sektorer var, at de to systemer i et forpligtende fællesskab ikke havde noget at byde på til den gruppe borgere. Og det har jeg hele tiden øn-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm