eTFDS 1-2018 - Side 2Danish Health Care Journal
94. årgang 1/2018
Synspunkt
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen udgives af Dansk Selskab
for ledelse i Sundhedsvæsenet. ISSN: 2245-7100.
Sundhedsvæsenet skal have øje for socialt udsattes særlige behov / 3
Henvendelse om medlemsoptagelse i DSS og om
ændringer i medlemsregistrering rettes til:
Sekretariatsleder Birgitte Barrett Bach
Tlf. 78 44 11 02 • E-mail: info@dssnet.dk
Af Jann Sjursen
Artikler til TFDS: Se forfattervejledning på www.dssnet.dk
Kommende deadlines:
Martsudgaven:20.02.2018
Apriludgaven:13.03.2018
Majudgaven:18.04.2018
Redaktionsudvalg
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobi 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Sundhedschef Marit Nielsen-Man,
Vejle Kommune
E-mail: marin@vejle.dk
Vicedirektør Peter Mandrup Jensen
Nordsjællands Hospital
E-mail: peter.mandrup.jensen@regionh.dk
Adm. direktør Jens-Otto Skovgard Jeppesen
Specialhospitalet FILADELFIA
Tlf.: 24 94 56 12 • E-mail: jesje@filadelfia.dk
TEMA: Samarbejde om indsatsen for udsatte borgere
Systemet skal tilpasses sårbare borgere – ikke omvendt / 4
Af Marianne Søgaard Hansen og Kristine Binzer
Tværsektorielt samarbejde hjælper psykisk syge
med misbrugsproblemer / 16
Af Klavs Vedel og Ole Ryttov
Socialsygeplejersker giver øget lighed i adgang til sundhed / 26
Af Nina Brünés, Marianne Lisby, Anette Schouv Kjeldsen og Janne Elsborg
Hospitalsdirektør Per Christiansen
Rigshospitalet og Glostrup Hospital
E-mail: per.christiansen@regionh.dk
Konsulent Lene Pedersen
PAR3
Tlf. 23 48 94 60 • E-mail:lene@par3.dk
Dorthe Rørmann
Styrelsen for Patientsikkerhed
E-mail: dorteroermann@gmail.com
Sundhedsvæsenet lige nu
Sammenhængende patientforløb i praksis / 34
Af Ninna Meier og Susanne Østergaard
Afdelingsleder Lone Bülow Friis,
Region Midtjylland
E-mail: lonefriis@outlook.com
Ledelse i det moderne sundhedsvæsen: Fokus på samskabelse / 44
Redaktion
Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (formand)
Hospitalsenhed Midt
Tlf. 78 44 10 02 • Mobi 40 31 32 30
E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
Undervurdér ikke kompleksiteten ved ibrugtagning af nye hospitaler / 58
Af Jan Mainz, Anette Sloth og Tina Gram Larsen
Af Christian Andersen
Journalist/redaktionssekretær Mikkel Krogh
E-mail: mikkel@sparkmedia.dk
Abonnement: Abonnement på TFDS oprettes på
www.dssnet.dk.
Pris: kr. 500,00 incl. moms for 8 årlige onlineudgaver.
Annoncer: Dansk Mediaforsyning ApS
Elkjærvej 19, stuen, 8230 Åbyhøj
Tlf. 70 22 40 88 • E-mail: oe@dmfnet.dk
Layout og produktion: ProGrafisk ApS • Tlf. 63 38 39 40
Forsidefoto: Colourbox
Tema: Samarbejde om indsatsen for udsatte borgere
Gæsteredaktører: Lene Pedersen og Lone Bülow Friis

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm