eTFDS 1-2018 - Side 24gehusets lederkreds og til stadighed
rede nu står nogle medarbejdere,
sammen med borgeren og de kom-
have emnet på dagsordenen.
der med integritet og faglig stolthed
munale samarbejdspartnere,« afslut-
kan sige: Se, det hjælper at gøre no-
ter den sygeplejefaglige direktør.
I psykiatrien arbejdes der intenst
på landsplan på, at det tværsektorielle samarbejde, som hører til i kernen af projektet, kan blive understøttet af en tværsektoriel IT-løsning. Det vil nemlig sikre, at indsatsen kan måles på tværs af sektorerne i fremtiden. Desuden trænger
den eksisterende samarbejdsaftale
til at blive revideret i samarbejde
med kommunerne for derved også
at få den revitaliseret.
»Der er ikke noget her i verden,
der kører af sig selv. Vi skal ikke
som professionelle heller tro, at træerne vokser ind i himlen. Så vi må
undgå at idealisere behandlingsforventningerne og i stedet besinde os
på, at dele af denne patientgruppe
vil have brug for hjælp og støtte af
varierende intensitet over tid. Og så
skal vi være agile og komme ud og
hjælpe. Vi kan ikke forhindre alle tilfælde, men vi kan forhindre at faldet bliver så dybt« siger Ole Ryttov.
»Jeg håber og tror, at hele indsatsen får stor afsmittende virkning
ind i den øvrige drift, fordi der alle-
24
TFDS 1–2018 · T E M A
get, hvis vi skræddersyr indsatsen

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm