eTFDS 1-2018 - Side 26Socialsygeplejersker giver øget
lighed i adgang til sundhed
Socialsygeplejersker letter socialt udsattes adgang til behandling
og bidrager til øget lighed i sundhed, men ledere kan blive bedre
til at understøtte indsatsen for socialt udsatte.
Af Nina Brünés, Marianne Lisby,
øget lighed i sundhed. En socialsy-
hospitaler, føler sig i høj grad mis-
Anette Schouv Kjeldsen
geplejerske koster ikke mere end en
forstået og uønsket. Mødet med det
og Janne Elsborg
sygeplejerskes løn, en mobiltelefon
sundhedsfaglige personale er ofte
og en kittel, men forudsætter til
præget af gensidig mistillid og ne-
Mistillid, mistro og gensidige mis-
gengæld vilje, engagement og
gative forventninger. Dette kan føre
forståelser har i mange år udfordret
handlekraft på alle ledelsesniveauer.
til konfliktfyldte situationer, hvor
socialt udsattes indlæggelser på landets hospitaler. Konsekvensen er
ofte konfliktfyldte forløb, dårlige
patientoplevelser og afmagt blandt
personalet. Dette kan føre til, at socialt udsatte forlader hospitalet, før
de er færdigbehandlede, og dermed
øge sygeligheden og dødeligheden i
en i forvejen marginaliseret og svær
udsat patientgruppe.
En indsats med socialsygeplejersker på hospitaler letter socialt udsattes adgang til og udbytte af behandling og bidrager derigennem til
26
TFDS 1–2018 · T E M A
patienten forlader hospitalet før
Udfordringer i mødet
med hospitalet
Socialt udsatte har ulige forudsætninger for at være patient. De er karakteriseret ved multisygdom og
ofte kombineret med misbrug og
psykiske lidelser. Ligeledes har de
lav eller ingen uddannelse, er arbejdsløse, har et sparsomt netværk,
en usikker boligsituation, en misbrugsproblematik samt et liv tæt på
fattigdomsgrænsen.1,2
Socialt udsatte, der indlægges på
vedkommende er færdigbehandlet
for sine somatiske sygdomme.3-5
På den ene side oplever personalet, at socialt udsatte kan være
svære at tilbyde behandling, da de
ikke nødvendigvis følger gældende
anbefalinger. Det kan eksempelvis
være patienter, der går på et brækket ben, som ikke må belastes, renser en byld med en tandbørste eller
som drikker af håndspritten. Disse
handlinger kan have logiske forklaringer for de socialt udsatte, men

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm