eTFDS 1-2018 - Side 27opfattes som uacceptabel adfærd af
Figur: Socialsygeplejerskens tre vigtigste samarbejdspartnere
personalet.4
På den anden side oplever de so-
tuation, eller at de kommer med fordømmende udtalelser som »det kan
jo ikke betale sig at gøre noget for
ale
son
Per
erkender deres i forvejen svære si-
Kvalificeret beh.
Pa
tie
nte
r
cialt udsatte, at personalet ikke an-
dig, du holder jo ikke op med at
drikke«.
Mistilliden er særlig problema-
Socialsygeplejerske
tisk, når det drejer sig om mangel-
Brobygning
Samarbejdspartner uden
for hospitalet
fuld smerte- og abstinensbehandling, da socialt udsatte kan opleve
dette faglige svigt som både krænkende og en følelse af afmagt.4
Som figuren viser, er socialsygeplejerskens indsats målrettet både
personale og patient. I forhold til
personale bidrager hun med relevant viden, der kan hjælpe personalet til at kvalificere behandlingen. I
forhold til patienten laver hun en
faglig udredning, der kan bidrage til
at imødekomme de særlige behov
og udfordringer som patienten har.
Socialsygeplejerskens faglige netværk til samarbejdspartnere i kommunen og »udsatte-sektoren« understøtter den gode udskrivelse og
et sammenhængende patientforløb.
Socialsygeplejerskens
indsats og faglighed
Socialsygeplejerskens fornemmeste
opgave er at støtte den socialt udsatte patient i at modtage den sundhedsfaglige behandling og dermed
gennemføre indlæggelsen. I tillæg
er det at klæde personalet på til at
kunne tilbyde socialt udsatte med
anderledes vilkår og komplekse forudsætninger en respektfuld faglig
behandling.
Socialsygeplejerskerne er kendetegnet ved at have et indgående
kendskab til og viden om socialt ud-
sattes livs- og levevilkår, herunder
misbrugsproblematikker. Socialsygeplejerskens kernekompetence
bygger på sundhedsfaglig specialistviden og på evnen til at bygge
bro mellem patient og hospitalspersonale og til primærsektoren.4
Socialsygeplejersken foretager en
faglig udredning af patientens sundhedsmæssige og sociale problemstillinger, der kan have betydning
for, hvordan den specifikke behandling skal tilrettelægges og hvilke
forhold, der skal tages i betragtning. Det kan være alt fra læsevanT E M A · TFDS 1–2018
27

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm