eTFDS 1-2018 - Side 28skeligheder, abstinensproblematik,
smerter, utålmodighed, angst, stoftrang, ensomhed, boligproblemer,
pengeproblemer, en hund der skal
passes, psykiske problemer blandt
mange andre.
Denne udredning bringes i spil
over for personalet som et bidrag til
planlægning af behandling og pleje
under indlæggelsen. Informationerne i udredningen er yderst relevante, hvis behandlingen skal lykkes og kan ofte være svære at tilvejebringe, da den socialt udsatte patient enten ikke er opmærksom på,
at det er relevant at fortælle, eller er
tilbageholdende med at oplyse af
frygt for fordømmelse og stigmatisering. Socialsygeplejersken fungerer således som en »oversætter«
mellem patient og personale og
som mediator for et lige udbytte af
hør af misbruget, så behandlingen
ning i parkeringskælderen eller ind-
behandling.4
kan give mening ud fra et hospitals-
tagelse af alkohol. Disse løsnings-
perspektiv.
forslag skal dog altid holdes op
Har ofte
afhængighedsproblematik
En overvejende del af de socialt udsatte, vi møder på hospitalerne, har
en afhængighedsproblematik af et
eller flere rusmidler. Personalet er
ofte tilbøjelige til at anbefale et op28
TFDS 1–2018 · T E M A
Her bringer socialsygeplejersken
mod konsekvenserne ved ikke at
et nyt perspektiv ind i det etable-
anerkende patientens situation som
rede sundhedsvæsen ved at finde
eksempelvis, at de forlader afdelin-
pragmatiske og alternative løsnin-
gen uden afsluttet behandling.
ger, eksempelvis at man i særlige
Selvom socialsygeplejerskens pri-
tilfælde må acceptere udlevering af
mære fokus er på socialt udsattes
rene sprøjter og kanyler, hashryg-
behandling og pleje under indlæg-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm