eTFDS 1-2018 - Side 3Sundhedsvæsenet skal have øje
for socialt udsattes særlige behov
For at få mere lighed i sundhed
vinst, da danskerne generelt er
er der brug for en ekstra indsats
stærke forbrugere, der selv kan op-
over for socialt udsatte patienter. En
søge informationer, finde ud af,
indsats der indebærer, at der i hø-
hvad deres muligheder og rettighe-
jere grad tilbydes ekstra støtte i det
der er, og selv kan navigere i kom-
øjeblik, socialt udsatte borgere mø-
plekse systemer og forløb.
der sundhedsvæsenet. Brugen af so-
Men socialt udsatte borgere, som
Af Jann Sjursen, formand
cialsygeplejersker og opsøgende sy-
ofte kæmper med en række kom-
for Rådet for Socialt Udsatte
geplejersker er for eksempel til stor
plekse problemstillinger, får ikke del
gavn for mange socialt udsatte pa-
i den gevinst. Socialt udsatte har
Rådet for Socialt Udsattes seneste
tienter og er en praksis, der bør ud-
svært ved at overskue eller admini-
undersøgelse af socialt udsattes dø-
bredes.
strere at følge et behandlingsforløb
delighed og brug af sundhedsvæse-
Der bør også tages initiativer til
og har brug for meget mere støtte
net (SUSY Udsat 2017) viser blandt
tættere samarbejde mellem region
og hjælp i mødet med sundhedsvæ-
andet, at socialt udsatte dør 19 år
og kommune for at skabe bedre ko-
senet, end mange andre danskere
tidligere end den øvrige befolkning
ordination af indsatserne på tværs
har. Dem skal sundhedsvæsenet
– og ofte af lidelser, der kunne have
af fagområder, for eksempel når en
ikke glemme.
været behandlet, hvis de blot var
patient har brug for både psykia-
Sundhedsvæsenet skal være
blevet opdaget i tide. Men socialt
trisk behandling og misbrugsbe-
bedre til at have øje for socialt ud-
udsatte kommer sjældent til lægen i
handling.
sattes særlige behov, bedre til at til-
tide, og når de endelig kommer til
I sundhedsvæsenet er der gen-
byde den nødvendige støtte og
nem årene blandt andet blevet ind-
bedre til at igangsætte hensigts-
ført behandlingsgarantier og frit sy-
mæssige behandlinger i tide – det er
ikke godt nok gearet til at rumme
gehusvalg. For middelklassen har
sundhedsvæsenets ansvar. Alle har
socialt udsatte borgere.
det formentlig været en stor ge-
ret til en ordentlig behandling.
lægen, får de alt for lidt ud det.
Det danske sundhedsvæsen er
S Y N S P U N K T · TFDS 1–2018
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm