eTFDS 1-2018 - Side 32Vi taler ofte om lige adgang til
sundhedsvæsnet, men ledelsesopgaven er også at sikre en lige udgang for socialt udsatte gennem
brobygning til sektorerne, så både
patientsikkerhed og den rette kvalitet sikres for denne sårbare gruppe.
Ledelsesopgaven er her at sikre høj
kvalitet for de patienter, der har de
største behov.
Skal styrke fokus
på patienternes situation
Kompleksiteten i pleje og behandling udfordres af, at en del af patienterne ikke har sundhedskompetencer til at følge råd og anvisninger fra hospitalet. Ledere har derfor
en vigtig rolle i at styrke fokus på
patienternes samlede situation og
medvirke til, at vi inddrager udsatte
patienter langt mere i beslutninger
om og varetagelse af behandlinger.
32
TFDS 1–2018 · T E M A
Hensigtsmæssig udskrivelse til et
relevant kommunalt tilbud, der tilgodeser patientens behov bedst muligt, kan være en udfordring at tilrettelægge for socialt udsatte. Dette er
især vigtigt til hjemløse eller patienter, der bor under forhold der ikke
understøtter en hensigtsmæssig rehabilitering. Det kan vi efter vores
bedste vurdering kun opnå i et styrket samarbejde mellem kommuner,
almen praksis og hospitalerne.
Data bør være
nemt tilgængelige
Der findes i Danmark adgang til
data, der belyser uligheds dimensioner i sundhedsvæsnet, herunder
levetid og brug af sundhedsvæsnets ydelser.9 Disse data bør være
nemt tilgængelige for de kliniske afdelinger og fungere som et ledelsesværktøj til at målsætte og monitorere differentierede indsatser for
socialt udsatte.
Men der er samtidig behov for at
styrke og gennemføre dansk forskning af høj international kvalitet
samt forene kræfter på tværs af regioner, sektorer og fagligheder til
gavn for socialt udsatte i hospitalsregi. Der er derfor igangsat et
forskningsnetværk (ReEBOT: Re-

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm