eTFDS 1-2018 - Side 33
search in Equal Benefit of Treat-
Referencer
ment) mellem Amager og Hvidovre
Hospital og Aarhus Universitetshospital.
Forskningsnetværket henvender
sig i første omgang til sundhedsprofessionelle på de to hospitaler,
der enten forsker eller har planer
om at forske i lighed i sundhed,
herunder socialt udsatte patienter,
der kommer i kontakt med hospitalet. Samarbejdet bygger på en fælles vision om at øge lighed i sundhed og udbytte af sundhedsydelser
for socialt udsatte. Lighed i sundhed forudsætter således at praksis
og forskning går hånd i hånd.
I et specialiseret og effektiviseret
sundhedsvæsen er socialsygeplejerskeindsatsen et vigtigt bidrag til at
øge adgangen til lighed i sundhed.
Socialsygeplejersker har fagligheden til at forholde sig til socialt
multibelastede og multisyge patienters ofte ringe indlæggelsesforløb
som en dobbelt problematik og udfordring, der både skabes og løses i
relationen mellem patienten, personalet og i den kontekst, hvor dette
møde finder sted.
1Benjaminsen L, Birkelund JF, Enemark MH. Hjemløse borgeres sygdom
og brug af sundhedsydelser. København: SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd; 2013.
2 Diderichsen F, Andersen I, Manuel C. Ulighed i sundhed – årsager og
indsatser. København: Sundhedsstyrelsen; 2011.
3 Kappel N. Udfordrende møder: En undersøgelse af møder mellem sygeplejersker og personer med afhængighedsforhold til illegale rusmidler
på medicinske afdelinger: ph.d. afhandling. Forskerskolen i Livslang Læring, Roskilde Universitet; 2009.
4 Red. Ludvigsen KB, Brünés N. Socialsygepleje i somatik og psykiatri.
1st. 2013. København, KABS.
5 Pedersen PV. Dårligt liv – dårligt helbred: Socialt udsattes oplevelse af
eget liv og sundhed. Rådet for Socialt Udsatte; 2009.
6Enhed for Brugerundersøgelse. Socialsygeplejerske for lighed i sundhed
– evaluering af projekt »socialsygeplejerske«; 2013.
7Lisby M, Kjeldsen AS. Evaluering af socialsygeplejerskeordningen på
Aarhus Universitetshospital – sammenfatning af evalueringen. Aarhus
Universitetshospital; 2015.
8Brünés N. Projekt Socialsygeplejerske – fra indlagt stofmisbruger til indlagt patient. København: Projekt UDENFOR; 2007.
9Strøbæk L, Davidsen M, Pedersen PV. Socialt udsattes dødelighed og
brug af sundhedsvæsnet. Registeropfølgning 2007-2015. Rådet for Socialt Udsatte og Statens Institut for Folkesundhed, SDU; 2017.
T E M A · TFDS 1–2018
33

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm