eTFDS 1-2018 - Side 34Sammenhængende
patientforløb i praksis
Udviklings- og forskningsprojektet Ledelse på Tværs giver et bud på,
hvordan man skaber mere sammenhængende patientforløb i praksis.
Af Ninna Meier
men opgaven slutter ikke her: Ram-
sen i at prioritere og understøtte på
og Susanne Østergaard
merne må fyldes ud igen og igen i
tværs-tænkningen og arbejdet med
det daglige arbejde med kollegaer,
at skabe sammenhæng.
Det treårige udviklings- og forskningsprojekt Ledelse på
Tværs 1
har sat fokus på, hvordan man skaber mere sammenhængende pa-
patienter og pårørende. Det er her
I denne artikel vil vi argumentere
den organisatoriske sammenhæng i
for, at bedre sammenhæng i pa-
de enkelte patientforløb skabes.
tientforløbene er et resultat af den
Ledelsesopgaven med at skabe
organisatoriske sammenhæng og vi
tientforløb. Formålet med projektet
sammenhæng på tværs består af tre
vil give et bud på det essentielle i
har været at undersøge betydning
elementer: Se opgaven, etablér ram-
opgaven med at lede på tværs for at
af ledelse og koordinering på tværs
merne for samarbejdet og styrk de
skabe den organisatoriske sammen-
af hospitalsafdelinger i forhold til at
professionelle relationer. Det lyder
hæng.
skabe mere sammenhængende pa-
let, men i praksis er det en opgave,
tientforløb.
der kræver vedholdende opmærk-
Blandt resultaterne peges der på,
somhed og samordning af indsatser
at sammenhængende patientforløb
horisontalt og vertikalt. Det betyder
er en organisatorisk udviklingsop-
blandt andet, at der skal langt
gave: Ledere og medarbejdere kan
større opbakning og opmærksom-
skabe rammerne for sammenhæng,
hed fra hospitals- og afdelingsledel-
1Ledelse på Tværs – Kunsten at skabe sammenhængen patientforløb.
Ninna Meier, Mette Bødiker Vestergaard, Susanne Østergaard. ISBN 978-87-778-303-3. nov. 2016
34
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Stigende medicinsk og
organisatorisk kompleksitet
I mange år har vi haft et sundhedsvæsen, som i stigende grad kræver
øget effektivisering og forbedret
kvalitet for samme eller for færre

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm