eTFDS 1-2018 - Side 36organisatoriske enheder. Sådanne
primært hjemme? Er de ofte i andre
patientens eget hjem i centrum, idet
repræsentationer indeholder nor-
afdelinger end vores?). Disse
det i stigende grad er her, patienter
malt et udsnit af et patientforløb,
spørgsmål sætter fokus på de for-
befinder sig i forløb, der går på
typisk set fra et systemperspektiv.
skellige dele i patienters forløb (se
tværs.
Et vigtigt resultat af Ledelse på
figur 2). For at se opgaven med
Tværs er at huske at være opmærk-
sammenhængsudfordringen er der
en tænkt kræftpatient. Patientens
som på, hvor patienterne faktisk
brug for at supplere systemper-
eget hjem er i centrum, og »stjer-
befinder sig (er de indlagt? Er de
spektiver med perspektiver, der har
nens« punkter viser patientens rejse
Figur 2 illustrerer situationen for
Figur 2 (Meier, Østergaard og Vestergaard, 2016)
Patientoplevet
sammenhæng
Kirurgisk afdeling
Egen læge
Billeddiagnostisk afdeling
Stråleterapi
Kommune
Hjemmepleje
Kræftafdeling
Kemoambulatorie
Kræftafdeling
Fælles akutmodtagelse
Lokal hospital
Sengeafsnit
Lokal hospital
36
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Organisatorisk
sammenhæng

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm