eTFDS 1-2018 - Side 37forskellige aktører i det samlede
forløb. Mangler den organisatoriske
sammenhæng mellem disse aktører,
risikerer patienten selv at skulle
skabe kontinuitet i forløbet både
ved sine bevægelser fra sted til sted
og ved at være den gennemgående
person, der kan dele viden fra sted
til sted. Det er problematisk af flere
årsager. Både fordi manglende organisering øger risikoen for fejl og miskommunikation i de sårbare overgange, og fordi man med en sådan
organisering lader syge og sårbare
mennesker bære en koordinationsbyrde, som ikke alle patienter eller
pårørende er i stand til at løfte. Dermed risikerer vi at øge den sociale
ulighed i sundhedsvæsenet.
Figur 2 illustrerer også, at det er
den organisatoriske sammenhæng
og ikke den patientoplevede sammenhæng, som ledelse på tværs

frem og tilbage mellem de mange
Om forfatterne
Ninna Meier
Lektor i organisationssociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.
Ninna forsker i organisering og ledelse af sundhedsfagligt arbejde, særligt organisatoriske forandringsprocesser i offentlige organisationer som f.eks. forbedring af organisatorisk sammenhæng. Hun skriver
bl.a. om klinisk ledelsesarbejde, betydningen af kontekst, koordineringspraksis samt forsker-praktikersamarbejder som Projekt Ledelse på Tværs.
Kontakt: Meier@socsci.aau.dk
Susanne Østergaard
Projektleder, organisationskonsulent, Koncern HR,
Region Midtjylland. Arbejder med organisations- og
ledelsesudvikling. Susanne er projektleder af dokumentations- og udviklingsprojekter og arbejder
med omstruktureringer, fusioner og besparelser.
Er medforfatter til en række udgivelser om ledelse i
praksis i Region Midtjylland.
susoes@rm.dk
først og fremmest er målrettet udvikling af. Inddragelse af patienter
og pårørende via for eksempel brugerpaneler kan være meningsska-
fulde redskaber i udvikling af orga-
bende og øjenåbnende, fordi deres
niseringer, der støtter sammenhæn-
bidrag (hvordan de oplever forløb
gen i det daglige arbejde.
og sammenhæng) kan være kraft-
Fire pointer om at skabe
organisatorisk sammenhæng
Med afsæt i Ledelse på Tværs mener
vi, at fire vigtige pointer er afgø-
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
37

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm