eTFDS 1-2018 - Side 4Systemet skal tilpasses
sårbare borgere – ikke omvendt
Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland kommuner har udviklet nye
arbejdsgange og interventioner for de mest sårbare borgere i projektet
»Sammen Om Min Vej«.
Af Marianne Søgaard Hansen
bryde de faglige og organisatoriske
Udviklingen kan skabe bedre
og Kristine Binzer
grænser for i stedet at udvikle nye
sammenhæng mellem systemerne
arbejdsgange og interventioner for
og mere smidige borgerforløb med
I Region Sjælland bruger 1 procent
de mest sårbare borgere. Vi arbej-
udgangspunkt i borgernes behov og
af borgerne 29 procent af sund-
der med en tredelt målsætning om-
ikke i systemets bureaukrati. Vi har
hedsomkostningerne.1
kring bedre sundhed og trivsel,
kaldt det »Sammen Om Min Vej«
og relaterede ydelser er den helt
styrket borgeroplevet kvalitet og
(SOMV).
store udgiftspost. Frontpersonalet i
hensigtsmæssig brug af ressourcer.
Indlæggelser
de fleste akutmodtagelser kan sætte
navn på mange af de hyppige patienter. De ved, at den sygehusbaserede indsats eller måske endda en
tværsektoriel sundhedsrelateret indsats langt fra rækker i forhold til at
løse problemerne hos disse borgere.
Det skal vi gøre noget ved. I Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland kommuner har vi i de seneste
år arbejdet på at udfordre og ned4
TFDS 1–2018 · T E M A
Mød Thomas. Han er en mand i 40’erne, uden for arbejdsmarkedet og
uden fast bopæl. Han føler sig ensom, har symptomer på angst, har diabetes og havde et omfattende alkoholmisbrug. Faktisk var han på 1½ år
indlagt 30 gange på det somatiske sygehus og i psykiatrien. Ofte flere
gange på samme uge. Han følte sig ikke hørt eller forstået. Han forlod
ofte sygehuset uden en plan og uden at være færdigbehandlet. Han
havde mistet overblikket.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm