eTFDS 1-2018 - Side 40medarbejdere kan arbejde i praksis
og derfor også noget for det patientnære arbejde i den kliniske dagligdag. Hvis vi primært har fokus på
de enkelte dele af sundhedsvæsenet
og deres individuelle produktion, risikerer vi at overse, hvordan arbejdet er gensidigt afhængigt på tværs
af sektorer, geografi, organisation
og fag/profession. Og når vi mister
fokus herpå, bliver opgaven med at
skabe sammenhæng på tværs mere
udfordrende at løse. En vigtig del af
opgaven med at skabe sammenhæng er derfor simpelthen at se opgaven.
Først og fremmest handler det
om som leder og medarbejder at
have øje for både sit eget arbejdes
bidrag i patientens forløb, samt hvilken større helhed dette arbejde indgår i. Her er det vigtigt at skelne
mellem det, vi kalder driften eller
det kliniske niveau, og det organisatoriske niveau, for sammenhængsarbejde udføres på begge niveauer.
Erfaringerne fra dette projekt viser,
at vi på denne måde får øje på og
anerkender både formelle og uformelle aspekter af sammenhængsarbejdet. Og det er vigtigt, fordi vi
40
TFDS 1–2018 · SSU
UNND
DH
HEED
DSSVVÆ
ÆSSEENNEETT LLIIGGEE NNUU

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm