eTFDS 1-2018 - Side 50
være parate til at sætte netværkene
Om forfatterne
fri og skabe muligheder. I det følgende vil vi fokusere på samska-
Jan Mainz
Professor, direktør, ph.d., MPA,
Psykiatrien i Region Nordjylland
jan.mainz@rn.dk
Anette Sloth
Psykiatridirektør, MPM,
Psykiatrien i Region Nordjylland
anette.sloth@rn.dk
belse som en del af vores ledelsesopgave i psykiatrien i Region Nordjylland.
Tre initiativer med fokus
på samskabelse
i Region Nordjylland
Grundlæggende er vores vision i
psykiatrien i Region Nordjylland at
skabe sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum.12 For
at understøtte denne vision har vi
iværksat en række initiativer, hvoraf
vi vil omtale tre her:
Tina Gram Larsen
Patientens team
Lægefaglig direktør,
som ramme om patientforløb
Psykiatrien i Region Nordjylland
Patientens team skal være rammen
tigl@rn.dk
omkring det enkelte patientforløb og
er under implementering på regionens hospitaler.13 Patientens team
udgør ideologien for arbejdet med
hensigtsmæssige patientforløb i Region Nordjylland.
Patientens team er en dynamisk
sundhedsvæsenets sektorer og an-
sektoren. Det stiller krav til os som
samarbejds- og organiseringsform,
dre offentlige sektorer, eksempelvis
ledere ved, at ledelsesopgaven bli-
hvor der er fokus på at styrke den
mellem sundhedsvæsenet og social-
ver at styre netværk, hvor vi skal
faglige kontinuitet samtidig med, at
50
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm