eTFDS 1-2018 - Side 51det er tydeligt for alle parter, hvem
der har ansvaret for patientens forløb på tværs af fag, specialer, matrikler og sektorer. Ingen slipper således ansvaret for patienten, før en
anden tager over. Det centrale er, at
patienten er en aktiv partner i
teamet. Patientens team kan således
betragtes som samskabelse i relation
til det enkelte patientforløb. Patien-
!
Patientens team
• En patientansvarlig læge
• At patienten er for bordenden i eget forløb
• Fælles mål for patient og klinisk personale
• Komplementære færdigheder og viden, der kan kvalificere opgaveløsningen
• Gensidig forpligtelse og respekt
• Empatisk og ligeværdig dialog mellem involverede
• Kombination af team- og netværkstænkning
• Pårørendedeltagelse i teamet – når det er muligt
tens team er illustreret på figuren.
Behandlingspsykiatrien
Figur 3: Patientens team
• Patientansvarlig læge inkl.
funktion som koordinator og
tovholder for det samlede forløb
• Stafetholder
• Evt. andet sundhedspersonale
Almen
praksis
Praktiserende
læge
Patient og
evt.
pårørende
• Patientansvarlig læge
• Evt. andet sundhedspersonale
Somatik
Relevant fagperson
Kommune
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
51

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm