eTFDS 1-2018 - Side 55  8 Mainz J., Sørensen P.L., Kjolbye M., Sloth A, Ulrichsen H. »Vi bruger alt for meget tid på registrering«.
Kronik. Politiken, 18. november 2013.
  9 Majgaard K. (2013) Offentlig styring. Simpel, reflekteret og transformativ. Hans Reitzels Forlag, København.
10 Mainz J. Basal Kvalitetsudvikling. Munksgaard, København 2017.
11 B
entzen, T.Ø. (2015). Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer – I springet fra ambition til praksis.
(Ph.d.-afhandling). Roskilde Universitet.
12 Psykiatrien i Region Nordjylland. Sindssyg spændende sygepleje. 2017.
13 Mainz J, Jensen JW. Patientens team og den behandlingsansvarlige læge kan optimere patientforløb.
Ugeskriftet.dk 2015: 3–6.
14 T
erp M., D. Bjørnes C., Jørgensen R., Mainz J., Laursen B.S. Collaborating with Young Adults Diagnosed with Schizophrenia: A Participatory Design Study to Shape the Healthcare System. Open J Nurs 2017;
15 T
erp M., Laursen B.S., Jørgensen R., Mainz J., Bjørnes C.D. A room for design: Through participatory design young
adults with schizophrenia become strong collaborators. Int J Ment Health Nurs 2016; 25.
16 Mainz J. Der er behov for evidensbaseret ledelse i sundhedsvæsenet. Ugeskrift for Læger 2013;175:3088
17 Pfeffer J. Sutton RL. Hard facts, Dangerous half truth and total nonsense: Profiting from evidence based management. Harvard Business Review Press, 2006.
18 Nielsen T.H., Riis A., Mainz J., Jensen A-L, D. God ledelse kan have positiv effekt på kvaliteten af sundhedsvæsenets
ydelser. Ugeskrift for Læger 2013.
19 www.ledelseskom.dk
20 R
egeringen (2015). Nationalt Program for Sundhedsområdet. Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 1–2018
55

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm