eTFDS 1-2018 - Side 56
SEMINAR
Hospitalsbyggeri er
andet end mursten!
Hospitalsbyggeri
er andet end mu
rsten!
Innovation, effektiv
e sammenhængen
de patientforløb,
ledelse og struktu
organisering,
rer – få inspiration
viden og spænde
nde vinkler
SEMINAR
Innovation, effektive sammenhængende
patientforløb, organisering, ledelse og strukturer
– få inspiration, viden og spændende vinkler
Vi nærmer os, at flere at de store hospitalsbyggerier i Danmark skal
ibrugtages. Hospitalsbyggerier er meget andet end nye mursten. Hvis
kvaliteten, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og effektiviteten skal forbedres
i de nye byggerier, kræver det et større og mere bredt fokus med ledelsesmæssig kraft og opbakning.
Onsdag den 28. febru
ar 2018 kl. 9.00 –
16.00
på Aarhus Universit
etshospital i Skejb
y,
Auditorium A, indg
ang 6, stuen,
Palle Juul-Jensens
Boulevard 99, 8200
Aarhus N
Der er store forventninger til de nye byggerier, men alle disse gevinster
bliver alene realiseret, hvis vi har fokus på arbejdsprocesser og kultur,
Seminaret afholdes
både mellem enheder, sektorer, faggrupper og specialer.
onsdag den 28. februar 2018
På DSS’ vinterseminar har vi netop fokus på hospitalsbyggeri, der ikke
kl. 9.00 – 16.00 på
handler om mursten, men alt det andet og indbyrdes relationer.
Aarhus Universitetshospital
Så arbejder du med organisering, ledelse, hospitalsbyggeri, logistik, pa-
i Skejby, Auditorium A,
tientforløb, innovation, hospitalsflytteri eller noget midt imellem, så mød
indgang 6, stuen,
frem til en spændende dag med både indlæg og mulighed for netværk.
Palle Juul-Jensens Boulevard 99,
Vi glæder os til at se dig til DSS seminar. 
56
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
8200 Aarhus N

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm