eTFDS 1-2018 - Side 58Undervurdér ikke kompleksiteten
ved ibrugtagning af nye hospitaler
Det er vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten af flytninger
og ibrugtagning af nye hospitaler, som ofte medfører ofte fejl og mangler.
Af Christian Andersen
»Det er nærmest 50 år siden, at
vi sidst byggede hospitaler i Dan-
Glem alt om nybyggede sygehuse,
mark. Nogle af de nye byggerier
som fungerer perfekt fra dag 1.
nærmer sig, at de skal tages i brug.
Ibrugtagning, flytninger og fejl
Men hospitalerne ligger af gode
hænger sammen, når det handler
grunde ikke inde med ekspertisen i
om hospitalsbyggerier. Selvom regi-
at flytte så store enheder,« siger
onerne tager de mange kommende
han.
opgaver om flytning og ibrugtag-
»Tidligere ordnede driftsafdelin-
ning af nye afdelinger og hospitaler
gen klargørelsen, når man for ek-
alvorligt, har de måske undervurde-
sempel tog en ny operationsstue i
ret kompleksiteten, lyder det fra
brug. Og hvis operationsstuen ikke
folk med ekspertise i området.
virkede, var det ikke en katastrofe.
Ifølge markedschef for Hospitaler
For der var jo andre operations-
Michael Møller hos Niras har de
stuer, som man kunne bruge. Nu er
kommende flytninger og ibrugtag-
der tale om, at man tager 10.000-
ninger ofte usete dimensioner på
vis af nye kvadratmeter i brug. Nu
dansk grund. Der er behov for at
skal der andre virkemidler til for at
betragte en flytteproces på en ny
flytte ordentligt ind i nybyggeriet,«
og mere krævende måde.
siger Michael Møller.
58
TFDS 1–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Der findes næppe
standardløsninger
Ifølge markedschefen findes der
næppe en standardløsning for den
perfekte flytning og ibrugtagning.
»Løsningen afhænger af den enkelte afdeling og det enkelte hospital. De enkelte afdelinger og hospitaler spiller en stor rolle i forhold til
at løfte den enorme opgave at sikre
sig, at afdelingen og hospitalet
egentlig er klar til klinisk drift, når
patienter, sygeplejersker og læger
vælter ind,« siger Michael Møller.
Han mener, at der til tider er for
høj fokus på mursten i sygehusbyggerier.
»Et sygehusbyggeri er ikke kun
et byggeprojekt, men i høj grad et
kulturprojekt. En ibrugtagning af

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm